OPR
De ondersteuningsplanraad (OPR) is een onafhankelijk medezeggenschapsorgaan, samengesteld uit personeelsleden en ouders uit de deelnemende scholen. In de OPR zijn alle schoolbesturen vertegenwoordigd. De OPR heeft uit hun midden een voorzitter gekozen.

De OPR is actief sinds 2013. De hoofdtaak van de OPR is het geven van instemming op het ondersteuningsplan. Dit gebeurt éénmaal per vier jaar. Binnen Passenderwijs is afgesproken dat de OPR jaarlijks instemming geeft op de voortgangsparagraaf van het ondersteuningsplan.


De OPR wordt door de directie op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband, maar is ook voor ouders en personeelsleden te benaderen. Dit kan via de lijn van de MR / GMR van de school/het schoolbestuur. Contact is ook rechtstreeks mogelijk, via de voorzitter.
De voorzitter van de OPR is Nicoline Koppelaar. U kunt haar bereiken via het secretariaat van de OPR Passenderwijs opr@passenderwijs.nl.

Op deze pagina leest u nieuws vanuit de OPR.