Schakelklas Woerden

Leerlingen met een taalachterstand

De schakelklas biedt leerlingen uit groep 1 en 2 met een taalachterstand, intensieve ondersteuning op het gebied van de taalontwikkeling.

Wat is de schakelklas precies?

Ondersteuning op het gebied van taalontwikkeling

De schakelklas is een samenwerking tussen Passenderwijs en de gemeente Woerden. In een specifieke taalgroep, ontvangen leerlingen uit groep 1 en 2 met een (ernstige) taalachterstand, twee dagen per week gericht taalonderwijs door een deskundige leerkracht. De mondelinge taalvaardigheid en de woordenschat worden zoveel mogelijk gestimuleerd. Leerlingen gaan in principe een jaar naar de schakelklas. Het doel is dat de leerling weer kan aansluiten bij het onderwijsleerproces in de eigen groep. De schakelklas is beschikbaar voor leerlingen uit de gemeente Woerden.

Het proces

Hoe meld ik aan?

Deelname aan de schakelklas kan door de school, in overleg met ouders/verzorgers, worden aangevraagd d.m.v. het aanmeldingsformulier. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Het ingevulde formulier kan gemaild worden naar de leerkracht van de schakelklas Riekje de Visser via r.devisser@stichtingklasse.nl.

De aanmeldingen worden beoordeeld door de leerkracht van de Schakelklas. Indien nodig vraagt zij extra informatie op.

Bij toelating neemt de leerkracht contact op met de school om verdere afspraken te maken (startgesprek, start in de klas, contact met ouders etc.)

Gedurende het schooljaar is één schakelklas beschikbaar met een maximaal aantal deelnemers van 15. Tussentijdse instroom is mogelijk, mits er plaats is.

Twee dagen per week, op donderdag en vrijdag van 08:30 uur tot 14:15 uur. De overige lestijd gaan de kinderen naar hun eigen school.

De schakelklas is gevestigd in basisschool de Achtsprong in Woerden.

Passenderwijs is inhoudelijk niet betrokken, maar wordt door de leerkracht van de Schakelklas ingeschakeld bij ingewikkelde casuïstiek. De ouders wordt ten alle tijde om toestemming gevraagd.

Schooljaar 2022-2023

Locatie Schakelklas

Woerden

Adres
“De Achtsprong” – Stromenlaan 128-a, Woerden

Woerden
“De Achtsprong” – Stromenlaan 128-a

t
FAQ

Veelgestelde vragen

Waar vindt de begeleiding plaats?

De schakelklas is gevestigd in basisschool De Achtsprong, Stromenlaan 128-a in Woerden.

Wat is de frequentie?

De voorziening biedt twee dagen per week onderwijs.

Ik heb geen vervoer, is dat een probleem?

Ouders worden zelf geacht de kinderen te brengen en te halen. Indien dit problemen geeft, overleg dan met de leerkracht van uw school.

Kan ik als ouder ook een hulpvraag indienen?

De school meldt uw kind aan bij de Schakelklas. Overleg met de leerkracht van uw kind of de intern begeleider van de school, als u een aanmelding zou willen doen.

Wat zijn de kosten?

Er zijn geen kosten verbonden aan plaatsing in de schakelklas.

Een andere vraag?

Voor meer informatie over de schakelklas kunt u contact opnemen met basisschool De Achtsprong.