Basisondersteuning

Basisondersteuning binnen Passenderwijs

Een school moet een leerling hulp kunnen geven bij problemen die regelmatig voorkomen. Zoals leesproblemen en rekenproblemen. Dat noem je basisondersteuning. Sommige scholen specialiseren zich in een bepaald soort hulp. Als een leerling basisondersteuning nodig heeft wordt in het leerlingdossier bijgehouden welke hulp dit is en hoe de leerling zich ontwikkelt. School en ouders bespreken samen of de ingezette ondersteuning de leerling voldoende helpt.

Afspraken

Onze afspraken

Voorwaardelijk niveau

De school biedt een veilige leeromgeving aan de leerlingen.

Schoolniveau

Preventief handelen, een programma voor de kerndoelen en de sociaal emotionele ontwikkeling, specifieke instructie op maat en expertise wordt ingezet.

Leerkrachtniveau

De focus ligt op de zeven uitgangspunten van het handelingsgericht werken.

SOP

Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een document waarin staat welke ondersteuning de school kan geven. Ondersteuning wordt verdeeld in basisondersteuning en extra ondersteuning. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat welke basisondersteuning en welke extra ondersteuning de school geeft. De school moet elke vier jaar een nieuw schoolondersteuningsprofiel maken. Je vindt het schoolondersteuningsprofiel in de schoolgids of apart op de website van de school.

Dienstverlening

Mogelijkheden bij Passenderwijs

Elke basisschool ontvangt, naast de gebruikelijke financiering van het Rijk, financiële middelen van het samenwerkingsverband. De school mag dit geld naar eigen inzicht besteden. Zij mogen ondersteuning van externe partners inzetten. Passenderwijs is één van de partners waar dit kan.

lezenderwijs logo

Lezenderwijs

Ondersteuning bij de leesontwikkeling

logo trainenderwijs

Trainenderwijs

Ondersteuning in de sociaal emotionele ontwikkeling door gerichte trainingen.

logo lerenderwijs

Lerenderwijs

Bieden van gerichte consultaties in de klas.

FAQ

Veelgestelde vragen

Mijn kind heeft basisondersteuning nodig. Hoe werkt dat?

Als jouw kind basisondersteuning nodig heeft, dan wordt dat opgeschreven in een leerlingdossier. Daarin staat wat voor basisondersteuning jouw kind krijgt. Hoe vaak jouw kind deze hulp krijgt en hoe het gaat. Bijvoorbeeld of je kind wel of niet vooruit gaat. En of extra oefenwerk lastig is voor je kind of dat het juist goed lukt. Als ouder mag je altijd meepraten over de basisondersteuning. Want ook hierbij is het belangrijk dat ouders en de school goed samenwerken. Maak afspraken over hoe jullie elkaar laten weten hoe het gaat. Vraag om meer informatie als je vragen hebt. En vertel ook hoe jij ziet dat het thuis met jouw kind gaat. Vertelt jouw kind bijvoorbeeld thuis trots over de extra hulp en hoe het gaat? Of geeft je kind juist aan de extra hulp lastig te vinden? Of misschien merk je dat je kind piekert en zich wat onzeker voelt. Je kunt dit met je kind bespreken. Bespreek samen met school wat de beste hulp is voor jouw kind. Maak afspraken over wanneer jullie weer overleggen. En praat dan over of de basisondersteuning van de school jouw kind helpt. Of er misschien toch andere hulp nodig is. Of misschien kan de ondersteuning op een bepaald moment wel worden gestopt omdat het niet meer nodig is.

Meer informatie en handige links