Lezenderwijs

Ondersteuning voor kinderen
met leesproblemen

Lezenderwijs biedt kinderen die, ondanks intensieve hulp op school weinig of geen vooruitgang boeken in hun leesontwikkeling, extra begeleiding.

lezenderwijs logo
Wat houdt het in?

Intensieve, individuele leesondersteuning

Passenderwijs biedt individuele leesondersteuning aan het kind, waarbij de leerkracht handelingsadviezen krijgt en de ouders actief bij het leesproces worden betrokken. Het doel is om de technisch leesontwikkeling te verbeteren en weer enig succes te ervaren. Hopelijk vergroot dit ook de motivatie om te lezen en daarmee het leesplezier.

Lezenderwijs kan ingezet worden voor kinderen uit eind groep 3, groep 4 en begin groep 5 bij wie het leesproces moeizaam verloopt. Voor kinderen uit eind groep 5, groep 6 en 7, met een forse leesachterstand, is er een aanbod gericht op voortgezet technisch lezen. Bij deze leerlingen wordt een leesprobleem vermoed, maar ze komen niet in aanmerking voor behandeling vanuit de regeling ‘Ernstige dyslexie’.

Er wordt verwacht dat er tijdens het traject ook thuis en op school gelezen wordt. De begeleiding vindt plaats op meerdere locaties binnen onze regio.

Het proces

Van aanmelding tot plaatsing

School meldt, in overleg met ouders/verzorgers, een leerling aan bij het Loket, door middel van het aanmeldingsformulier. Let op de uiterste aanmelddatum.

Na de uiterste aanmelddatum worden de aanmeldingen beoordeelt.

De begeleiders van de locatie waar de leerling is ingedeeld, nemen contact op met ouders voor afspraken over begeleidingstijden en begeleiding.

De school wordt geïnformeerd over de definitieve begeleidingstijden en tijd van het eindgesprek.

Ouders zijn verantwoordelijk voor vervoer van- en naar de locatie.

De begeleiding duurt 11 weken. Het kind komt twee keer per week, 45 minuten. In totaal zijn er dus 22 contactmomenten.

Tijdens het eerste begeleidingsmoment vindt de intake plaats. Hierbij zijn de ouders ook aanwezig.
Aan het eind van het traject is er een (digitaal) eindgesprek. Bij dit gesprek zijn ouders en de IB’er aanwezig. Tijdens het eindgesprek worden de bevindingen en de verdere voortgang op de eigen school besproken.

Tijdens iedere sessie werken we aan verbeteren van de letterkennis, lezen van woorden en teksten. Het kind krijgt een leeskoffertje. Hierin zit materiaal dat thuis en op school gebruikt wordt.

Er wordt verwacht dat er thuis gedurende het traject vijf keer per week gelezen wordt en op school minimaal een keer per week extra gelezen wordt.

Er wordt een bijdrage van de school gevraagd. De actuele gevraagde bijdrage kunt u vinden in Bijlage B van het ondersteuningsplan.

Schooljaar 2023-2024

Planning leesblokken Lezenderwijs

Abcoude

Adres
“Paulusschool” – Koppeldijk 30

Werkdagen
Dinsdagochtend én donderdagochtend

Blok 1
Startgesprekken: 05 september 2023
Eindgesprekken: 28 november 2023
Aanmelden voor blok 2 bij loket voor 3 november 2023

Blok 2
Startgesprekken: 7 december 2023
Eindgesprekken: 21 maart 2024
Aanmelden voor blok 3 bij loket voor 1 maart 2024

Blok 3
Startgesprekken: 28 maart 2024
Eindgesprekken: 4 juli 2024
Aanmelden voor blok 1 2024-2025 bij loket voor 31 mei 2024

Wilnis

Adres
“Julianaschool” – Stationsweg 7

Werkdagen
Dinsdag en donderdag

Blok 1
Startgesprekken: 24 augustus 2023
Eindgesprekken: 28 november 2023
Aanmelden voor blok 2 bij loket voor 3 november 2023

Blok 2
Startgesprekken: 7 december 2023
Eindgesprekken: 21 maart 2024
Aanmelden voor blok 3 bij loket voor 1 maart 2024

Blok 3
Startgesprekken: 28 maart 2024
Eindgesprekken: 4 juli 2024
Aanmelden voor blok 1 2024-2025 bij loket voor 31 mei 2024

Breukelen

Adres
“Schepershoek”- Schepersweg 8a

Werkdagen
Woensdag en vrijdagmorgen

Blok 1
Startgesprekken: 23 augustus 2023
Eindgesprekken: 29 november 2023
Aanmelden voor blok 2 bij loket voor 3 november 2023

Blok 2
Startgesprekken: 1 december 2023
Eindgesprekken: 22 maart 2024
Aanmelden voor blok 3 bij loket voor 1 maart 2024

Blok 3
Startgesprekken: 3 april 2024
Eindgesprekken: 5 juli 2024
Aanmelden voor blok 1 2024-2025 bij loket voor 31 mei 2024

Maarssen

Adres
“De Kristal” – Pauwenkamp 347 (graag zij-ingang gebruiken)

Werkdagen
Dinsdagochtend én donderdagochtend

Blok 1
Startgesprekken: 24 augustus 2023
Eindgesprekken: 28 november 2023
Aanmelden voor blok 2 bij loket voor 3 november 2023

Blok 2
Startgesprekken: 7 december 2023
Eindgesprekken: 21 maart 2024
Aanmelden voor blok 3 bij loket voor 1 maart 2024

Blok 3
Startgesprekken: 28 maart 2024
Eindgesprekken: 4 juli 2024
Aanmelden voor blok 1 2024-2025 bij loket voor 31 mei 2024

Woerden

Adres
Kantoor Passenderwijs – Houttuinlaan 16 (2de etage)

Werkdagen
Dinsdag en donderdag

Blok 1
Startgesprekken: 24 augustus 2023
Eindgesprekken: 28 november 2023
Aanmelden voor blok 2 bij loket voor 3 november 2023

Blok 2
Startgesprekken: 7 december 2023
Eindgesprekken: 21 maart 2024
Aanmelden voor blok 3 bij loket voor 1 maart 2024

Blok 3
Startgesprekken: 28 maart 2024
Eindgesprekken: 4 juli 2024
Aanmelden voor blok 1 2024-2025 bij loket voor 31 mei 2024

Abcoude
“Paulusschool” – Koppeldijk 30

Woensdagochtend én vrijdagochtend

Wilnis
“Julianaschool” – Stationsweg 7

Maandagochtend én donderdagochtend

Breukelen
“Schepershoek”- Schepersweg 8a

Woensdagochtend én vrijdagochtend

Maarssen
“De Kristal” – Pauwenkamp 347 (graag zij-ingang gebruiken)

Woensdagochtend én vrijdagochtend

Woerden
“De Wegwijzer” – Essenlaan 1

Dinsdag(mid)dag én donderdag(mid)dag

de begeleiders

Lezenderwijs team

Astrid Spring in ‘t Veld

irena de visser-radojewski stichting passenderwijs

Irena de Visser-Radojewski

Leon Walraven

passenderwijs favicon

Marieke van Oordt

t
FAQ

Veelgestelde vragen

Waar vindt de begeleiding plaats?

De leesbegeleidingen worden op het kantoor van Passenderwijs in Woerden of op één van de scholen georganiseerd. In de planning zijn de specifieke adressen te vinden. Er is geprobeerd deze locaties regionaal te spreiden i.v.m. de reistijd voor kinderen.

Wat is de frequentie?

De leesbegeleidingen zijn in 3 blokken verdeeld, gedurende het jaar. In de planning zijn de blokken voor dit schooljaar te vinden.

Ik heb geen vervoer, is dat een probleem?

Het brengen en halen van het kind is de verantwoordelijkheid van de ouder(s). De locaties zijn gemakkelijk met het openbaar vervoer of per fiets bereikbaar. Indien hierin echt een probleem ontstaat, is het van belang om dit met de school te bespreken.

Wat zijn de kosten?

De middelen voor basisondersteuning worden door Passenderwijs overgemaakt naar de school. Om deze vorm van dienstverlening vanuit Passenderwijs mogelijk te maken, wordt een bijdrage van de school gevraagd.

De actuele gevraagde bijdrage is te vinden in Bijlage B van het ondersteuningsplan.

Kan ik als ouder ook een hulpvraag indienen?

De leesbegeleidingen worden aangevraagd, en bekostigd, door de school. Het is niet mogelijk om als ouder zelf een traject in te kopen.

Een andere vraag?

Irena de Visser-Radojewski is coördinator van Lezenderwijs. U kunt met vragen bij haar terecht.