Meer- en hoogbegaafd

Vooruitwerklab

Het Vooruitwerklab is een kortdurende bovenschoolse interventie voor meer- en hoogbegaafde leerlingen in groep 5 t/m 8.

;
logo lerenderwijs
Wat houdt het in?

Uitdagende opdrachten voor specifieke onderwijsbehoeften

Het Vooruitwerklab is bedoeld voor leerlingen in groep 5 t/m 8 die specifieke onderwijsbehoeften hebben als gevolg van kenmerken van begaafdheid. De onderwijsbehoeften zijn intensief en overstijgen de basisondersteuning van de school.

Het kan hierbij gaan om leerlingen die hoge schoolprestaties hebben en behoefte hebben aan meer uitdaging, leerlingen die extreem onzeker zijn over hun eigen prestaties of leerlingen die het risico lopen om uit te vallen in het onderwijs.

In het Vooruitwerklab krijgen de leerlingen diverse opdrachten, die uitdagend, ongewoon en complex zijn. Hierbij gaat het om het denkproces en inzicht krijgen in de manier van werken en denken die de leerlingen toepassen. Ook zetten de opdrachten aan tot zelfreflectie. De leerlingen worden geobserveerd en er worden handelingsadviezen gegeven voor school.

Het Vooruitwerklab wordt verzorgd vanuit het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek Nijmegen (CBO). Er zijn twee begeleiders, een CBO medewerker en een leerkracht behorend tot één van onze scholen.

Het proces

Van aanmelding tot toekenning

School meldt, in overleg met ouders/verzorgers, een leerling aan voor het Vooruitwerklab door middel van het groeidocument.
Per schooljaar worden er maximaal 3 Vooruitwerklabs georganiseerd. In totaal kunnen 10-12 leerlingen per Vooruitwerklab geplaatst worden. Per school kunnen maximaal 2 leerlingen deelnemen.
Het Vooruitwerklab omvat 10-12 bijeenkomsten verspreid over 10 weken. Elke week worden de leerlingen een dagdeel verwacht op een vaste locatie binnen de regio.

Besluit tot toekenning/afwijzing van dit arrangement vindt plaats door het Loket.

Bij teveel aanmeldingen wordt de plaatsing bepaald door de mate van extra ondersteuningsbehoefte in combinatie met de ondersteuning die de school zelf reeds heeft geboden.

Meer informatie en handige links