Arrangement en toelaatbaarheidsverklaring

Extra ondersteuning

Voor de meeste leerlingen is de basisondersteuning op een school voldoende. Sommige leerlingen hebben meer ondersteuning nodig. Soms kan de school de extra ondersteuning zelf bieden, maar de school kan hiervoor ook een arrangement voor extra ondersteuning bij het samenwerkingsverband aanvragen.

Het proces

Aanvraag extra ondersteuning

Groeidocument

De school vraagt een arrangement aan door middel van het groeidocument. Hierin staat hoe het kind in de klas functioneert, wat al goed gaat en wat nog lastig is. Ook geeft de school aan welke hulpvraag ze hebben. De ouders kunnen hun visie en hulpvraag ook aangegeven. Daarnaast worden alle relevante (onderzoeks)verslagen toegevoegd. De school en ouders hebben via een beveiligde link toegang tot het document.

Loket

Alle aanvragen voor een arrangement komen bij het Loket binnen. Het Loket kent de ‘Inzet van expertise’ en inzet van het ‘Vooruitwerklab’ toe.

CTC

De Centrale toekenningscommissie (CTC) kent de arrangementen ‘Plaatsing in het S(B)O’ en ‘Eigen ondersteuningsbudget’ toe.