Samenwerken vanuit een netwerkorganisatie

Partners

Passenderwijs is een netwerkorganisatie, van waaruit we samenwerken met diverse organisaties binnen de zorg, het onderwijs, de gemeenten in onze regio en een organisatie, welke zich inzet voor de belangen van ouders.

passenderwijs logo

Auris

Voor leerlingen met onderwijsbehoeften op het gebied van taal en communicatie werken we samen met Cluster 2, waarbinnen zowel het Speciaal Onderwijs als de Ambulante zorg voor deze leerlingen valt. In onze regio werken we samen met Auris, één van de regionale cluster 2 organisaties. Auris biedt scholen ook een rechtstreekse kortdurende consultatie aan scholen. Contactpersonen hiervoor in onze regio zijn Angelique Tielman (a.tielman@auris.nl Stichtse Vecht en De Ronde Venen) en Anita Cremer (a.cremer@auris.nl Woerden, Oudewater en Montfoort)

Voor de directe aanvraag voor een arrangement, klik op deze link: https://auris.nl/aanmelden/

 

passenderwijs logo

Visio

Leerlingen met een specifieke visuele onderwijsbehoefte kunnen terecht bij Visio, één van de landelijke organisaties vallend onder Cluster 1.

passenderwijs logo

Expertiseteam Fritz!

Het expertiseteam Fritz is onderdeel van de Fritz Redlschool en ondersteunt onze scholen bij intensieve hulpvragen op het gebied van gedrag. Scholen kunnen begeleiding aanvragen via het Loket.

passenderwijs logo

Expertiseteam De Kleine Prins

Het expertiseteam De Kleine Prins ondersteunt onze scholen bij intensieve hulpvragen op het gebied van motoriek, lichamelijke of medische beperkingen of bij de begeleiding op school van zeer moeilijk lerende leerlingen. Scholen kunnen begeleiding aanvragen via het Loket.

passenderwijs logo
passenderwijs logo
passenderwijs logo
passenderwijs logo
passenderwijs logo

Gemeenten

Met de vijf gemeenten binnen ons samenwerkingsverband hebben wij structureel lokaal (LEA; Lokaal Educatieve Agenda) of regionaal (REA; Regionaal Educatieve Agenda) overleg. In het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) passend onderwijs is de volgende samenwerkingsagenda vastgesteld voor de periode 2023-2027.

Ook is er overleg om de verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs te waarborgen en is er op casusniveau overleg met Regionaal Bureau Leerplicht. Enkele gemeenten participeren eveneens in de voorzieningen.

passenderwijs logo

Netwerk Beter Samen

Het Netwerk Beter Samen is opgericht als ouderplatform, waarbij ouders met ervaringsdeskundigen kunnen overleggen. De samenwerking met dit netwerk wordt opgebouwd en waar nodig verder uitgebreid.

Netwerk Beter Samen biedt diverse cursussen en activiteiten aan, speciaal voor en door ouders, maar ook zeker interessant voor professionals in het onderwijs. U vindt hieronder informatie. Op de website van Netwerk Beter Samen vindt u de actuele informatie. 

Aanbod 2023-2024
Basistraining Ervaringsdeskundige ouder
Cursus: In contact zijn bij suïcidale gedachten
Cursus: Stressvolle dynamiek bij autisme