PARTNERS
Passenderwijs werkt samen met een aantal vaste ketenpartners, om de continue lijn van zorg te bewaken en de ondersteuning waar nodig zo snel mogelijk te kunnen inzetten. Onder de vaste ketenpartners van Passenderwijs vallen de vijf gemeenten, waarin Passenderwijs actief is, de Centra voor Jeugd en Gezin, GGD Midden Nederland, schoolbegeleidingsdiensten en samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs VO-Sterk en RUW. Met name rondom de Transitie Jeugdzorg en in de doorgaande lijn van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs wordt samenwerking gezocht om te komen tot een integrale aanpak.