Passend onderwijs

Samenwerken met de school

Het is belangrijk dat je als ouder goed samenwerkt met de school. Bespreek met de school wat de school kan doen en wat jij kunt doen.

Ga snel naar

Passend onderwijs

Ondersteuning op school

Passende school vinden

Informatie delen

Ouder-en jeudsteunpunt

Wat kan een school bieden?

Ouders en school

Jij kent je kind goed en ziet hoe het thuis met je kind gaat. En jij weet wat je kind nodig heeft. De school ziet hoe het met je kind op school gaat. Kijk wat er in de schoolgidsEen document met informatie voor ouders over de belangrijkste zaken over het komende schooljaar. en het schoolondersteuningsprofiel (SOP)Een document met informatie over welke ondersteuning de school kan geven. staat en welke hulp de school kan geven. En wat je misschien kunt doen om de school te helpen. Zorg dat afspraken op papier staan. En spreek af wanneer jullie een volgend gesprek hebben om te kijken hoe het gaat.

FAQ

Veelgestelde vragen

Hoe praat ik met school over zorgen over mijn kind?

Als je je zorgen maakt en denkt dat je kind extra hulp nodig heeft, bespreek je dit met de leerkracht van je kind. Je kunt hiervoor een afspraak maken. Bij het maken van een afspraak vertel je alvast kort waarover je wil praten. Tijdens het gesprek kun je je zorgen bespreken. En krijg je ook informatie over hoe de leerkracht ziet dat het met jouw kind gaat. Je kunt ook contact opnemen met de intern begeleider (IB’er)Een medewerker binnen de school die verantwoordelijk is voor de leerlingenzorg coördinerende en begeleidende taken heeft.. Die zorgt er op school voor dat kinderen extra hulp krijgen.

Hoe bereid ik mij voor op een gesprek met school?

Nodigt de school je uit voor een gesprek? Vraag aan de school wat precies het doel is van het gesprek. Welke punten zij willen bespreken. En wie er nog meer bij het gesprek is. Bedenk vóór het gesprek goed wat je zelf wil bespreken. Waar je je zorgen over maakt (met voorbeelden) en wat juist goed gaat. Het is handig om dit voor jezelf op te schrijven. De aantekeningen kun je gebruiken bij het gesprek.

Je mag altijd iemand die jij vertrouwt meenemen naar een gesprek. Dit kan de andere ouder zijn, maar ook iemand anders die jouw kind goed kent. Of een hulpverlener van jouw kind. Maak tijdens het gesprek altijd afspraken over wat er gebeurt na het gesprek. Wie gaat wat doen? Wanneer is er weer een overleg? En hoe ga je als ouder en school goed samenwerken? Vraag of de school een verslag van het gesprek wil mailen of sturen. Daarin moeten ook de afspraken staan die jullie met school hebben gemaakt. Je kunt ook altijd zelf aantekeningen maken en een verslagje maken waarin de afspraken staan die zijn gemaakt. Deel dit verslag dan ook met school.

Deze teksten zijn (deels) afkomstig uit de brochure ‘Wat is passend onderwijs? Informatie voor basisonderwijs’