Trainenderwijs

Training en coaching

Vanuit Trainenderwijs kunnen kinderen uit groep 6 t/m 8 een groepsgewijze training of individuele coaching krijgen op het gebied van zelfvertrouwen, omgang met anderen, weerbaarheid en overgang naar het voortgezet onderwijs.

logo trainenderwijs
Wat houdt de training in?

Groepsgewijze training ‘Ken je Kracht’

De training vindt plaats in een groep, zodat kinderen in een veilige situatie kunnen oefenen, van elkaar kunnen leren en herkenning vinden bij elkaar. De training is systeemgericht wat betekent dat ouders en school betrokken worden. Er worden talentgerichte en fysieke oefeningen gedaan, sociale vaardigheden geoefend en er worden oefeningen gedaan omtrent jezelf sterk denken. Kinderen worden zich hierdoor meer bewust van hun eigen natuurlijke manier van reageren en aanvullende manieren worden aangereikt. In het algemeen biedt de training handvatten waarmee het denken, voelen en doen wordt versterkt waardoor kinderen na de training met meer vertrouwen sociale en/of schoolse situaties kunnen aangaan. Deze training wordt dit jaar aangeboden aan leerlingen uit groep 6, 7 en 8.

Individuele coaching

De individuele coaching is gericht op de persoonlijke doelen van de leerling en het versterken van het zelfvertrouwen. De begeleiding is op maat en is geschikt voor leerlingen vanaf groep 5. Er kan aandacht besteed worden aan het verwoorden en herkennen van emoties, het ontdekken van eigen talenten en deze inzetten in lastige situaties, weerbaarheid, zelfcontrole en houding ten opzichte van het leren (mindset). Bij het coachingstraject worden ouders, de leerkracht en klasgenoten betrokken.

passenderwijs trainenderwijs
Het proces

Van aanmelding tot evaluatie

School meldt, in overleg met ouders/verzorgers, een leerling aan bij het Loket door middel van het aanmeldingsformulier.

Aanmelden voor individuele coaching kan gedurende het hele schooljaar. Er is een gelimiteerd aantal trajecten beschikbaar.

Aanmelden voor de training kan vanaf 3 maanden voor de start van de training, één leerling per school per training (let op uiterste aanmelddatum). Let bij aanmelden op de regio en locatie waar de training wordt gegeven i.v.m. de reistijd voor de ouders.

Bij twijfel over een aanmelding voor de groepstraining of voor een individueel traject of voor het doorgeven van een eventueel tweede naam voor de reservelijst graag contact opnemen per mail met de coördinator-trainingen: l.walraven@passenderwijs.nl

Bij teveel aanmeldingen speelt de volgorde van binnenkomst een rol.

Na de uiterste aanmelddatum wordt beoordeeld of de hulpvraag van de leerling past binnen de aangevraagde training.

School en ouders ontvangen bericht of en wanneer de leerling deel kan nemen.

Bij vragen zal de coördinator contact opnemen met school.

Ouders zijn verantwoordelijk voor het vervoer van- en naar de locatie.

Training ‘Ken je Kracht’

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van anderhalf uur. Vooraf is er een intakegesprek met de leerling en de ouders. Tussentijds is er een ouder- en kind bijeenkomst, hierbij kan de school ook aanwezig zijn. Aan het eind van de training is er een evaluatiegesprek met de leerling, ouders en school.

Individuele coaching

Een traject bestaat uit 5 sessies van een uur. De eerste twee sessies zijn met de leerling en de ouders. In de andere sessies mag de leerling een klasgenoot kiezen om een aantal onderdelen mee te doen. Aan het eind is er een evaluatiegesprek met de leerling, de ouders en school. De coaching vindt plaats in een ruimte op de school.

Er wordt een bijdrage van de school gevraagd. De actuele gevraagde bijdrage kunt u vinden in Bijlage B van het ondersteuningsplan.

Schooljaar 2022-2023

Data trainingen ‘Ken je Kracht’

Iedere periode vindt er in een training plaats voor groep 6/7/8 in drie regio’s.

Training 4 - Kockengen

Locatie
Wereldkidz ‘t Kockenest, Driestammenweg 2, 3628 BW Kockengen

Data
Woensdagmorgen van 8.45 uur tot 10.15 uur

 • 18 januari
 • 25 januari
 • 1 februari
 • 8 februari
 • 15 februari
 • 22 februari
 • 8 maart
 • 15 maart
 • 22 maart
 • 29 maart

Aanmelden voor 1 december 2022

Training 5 - Woerden

Locatie
Passenderwijs, Houttuinlaan 16, 3447 GM Woerden

Data
Woensdagmiddag van 13.00 tot 14.30 uur

 • 18 januari
 • 25 januari
 • 1 februari
 • 8 februari
 • 15 februari
 • 22 februari
 • 8 maart
 • 15 maart
 • 22 maart
 • 29 maart

Aanmelden voor 1 december 2022

Training 6 - Maarssen

Locatie
Kameleon Kamelenspoor, Kamelenspoor 81, 3605 ED Maarssen

Data
Woensdagmiddag van 13.00 tot 14.30 uur

 • 18 januari
 • 25 januari
 • 1 februari
 • 8 februari
 • 15 februari
 • 22 februari
 • 8 maart
 • 15 maart
 • 22 maart
 • 29 maart

Aanmelden voor 1 december 2022

Training 7 - Woerden

Locatie
Passenderwijs, Houttuinlaan 16, 3447 GM Woerden

Data
Woensdagmorgen van 8.45 tot 10.15 uur

 • 5 april
 • 12 april
 • 19 april
 • 10 mei
 • 17 mei
 • 24 mei
 • 31 mei
 • 7 juni
 • 14 juni
 • 21 juni

Aanmelden voor 1 maart 2023

Training 8 - Kockengen

Locatie
Wereldkidz ‘t Kockenest, Driestammenweg 2, 3628 BW Kockengen

Data
Woensdagmiddag van 13.00 tot 14.30 uur

 • 5 april
 • 12 april
 • 19 april
 • 10 mei
 • 17 mei
 • 24 mei
 • 31 mei
 • 7 juni
 • 14 juni
 • 21 juni

Aanmelden voor 1 maart 2023

Training in samenwerking met de gemeente Stichtse Vecht

Alleen voor kinderen uit de gemeente Stichtse Vecht.

Locatie
Maarssen, exacte locatie nog niet bekend.

Data
Dinsdagmiddag 12.30 uur tot 14.30 uur

 • 4 april
 • 11 april
 • 18 april
 • 9 mei
 • 16 mei
 • 23 mei
 • 30 mei
 • 6 juni
 • 13 juni
 • 20 juni

Aanmelden voor 1 maart 2023

Maarssen

Kockengen

Woerden

de begeleiders

Trainenderwijs team

Christel Rijnten

kirsten van rooijen stichting passenderwijs

Kirsten van Rooijen

leon walraven stichting passenderwijs

Leon Walraven

ying-tin tang stichting passenderwijs

Ying-Tin Tang

t
FAQ

Veelgestelde vragen

bij aanvraag ondersteuning trainenderwijs.

Waar vindt de begeleiding plaats?

De trainingen worden op het kantoor van Passenderwijs in Woerden of in één van de scholen georganiseerd. In de planning zijn de specifieke adressen te vinden.

Wat is de frequentie?

Per jaar wisselt de hoeveelheid aangeboden trainingen. Dit is afhankelijk van de vraag van de scholen en de ruimte in het team. In de planning zijn de geplande trainingen voor dit schooljaar te vinden.

Ik heb geen vervoer, is dat een probleem?

Het brengen en halen van het kind is de verantwoordelijkheid van de ouder(s). De locaties zijn gemakkelijk met het openbaar vervoer of per fiets bereikbaar. Indien hierin echt een probleem ontstaat, is het van belang om dit met de school te bespreken.

Kan ik als ouder ook een hulpvraag indienen?

De trainingen en coachingstrajecten worden aangevraagd, en bekostigd, door de school. Het is niet mogelijk om als ouder zelf een traject in te kopen. Uw hulpvragen over uw kind kunnen wel gesteld worden in het intakegesprek. Afhankelijk van de aard van de vraag wordt bekeken of deze kan worden opgepakt binnen de begeleiding of dat u hiervoor wordt doorverwezen naar een passende instantie.

Wat zijn de kosten?

De middelen voor basisondersteuning worden door Passenderwijs overgemaakt naar de school. Om deze vorm van dienstverlening vanuit Passenderwijs mogelijk te maken, wordt een bijdrage van de school gevraagd.

De totale bijdrage per training per kind kunt u vinden in Bijlage B van het ondersteuningsplan.

Een andere vraag?

Leon van Walraven is coördinator van Trainenderwijs. U kunt met vragen bij hem terecht.