Trainenderwijs

Training en coaching

Vanuit Trainenderwijs kunnen kinderen uit groep 6 t/m 8 een groepsgewijze training of individuele coaching krijgen op het gebied van zelfvertrouwen, omgang met anderen, weerbaarheid en overgang naar het voortgezet onderwijs.

logo trainenderwijs
Wat houdt de training in?

Groepsgewijze training ‘Ken je Kracht’

Ken je Kracht-groepstraining is een training die leerlingen handvatten biedt waarmee hun denken, voelen en doen wordt versterkt, waardoor ze meer vertrouwen in zichzelf, sociale en/of schoolse situaties krijgen.

De training is voor leerlingen uit groep 6, 7, 8 die behoefte hebben aan ondersteuning in het versterken van het zelfvertrouwen, het op een juiste wijze leren aangaan van (nieuwe) functionele sociale interacties, het leren herkennen en bewaken van eigen grenzen en/of herkennen en respecteren van grenzen van anderen en het leren omgaan met negatieve gedachten en gevoelens die onder meer kunnen leiden tot onderpresteren, onrust, onbehagen, afzondering of gedragsproblemen.

De training bestaat uit talentgerichte en fysieke oefeningen, het inoefenen van bepaalde sociale vaardigheden en oefeningen omtrent jezelf sterk denken. Door deze oefeningen gaan leerlingen hun eigen kracht (mentaal en fysiek) ervaren, worden zij bewust gemaakt van hun natuurlijke manier van reageren, waarbij aanvullende manieren worden aangereikt. Naast algemene doelen staan individuele leerdoelen centraal tijdens gesprekken met ouder en kind en kringgesprekken tijdens de bijeenkomsten.

De training is systeemgericht: ouders en school worden betrokken bij de training. Een intake vindt plaats met kind en ouder(s). Ouders en school worden per mail op de hoogte gehouden van de inhoud van de training. Communicatie met betrokkenen verloopt tevens via logboek en er is een tussenbijeenkomst met ouders en kinderen. Van leerkrachten en ouders verwachten wij, dat zij regelmatig positieve opmerkingen in de logboekjes schrijven en met het kind praten over de training. De training wordt afgesloten met een evaluatie met de leerlingen en een gesprek met ouders, kind en school. 

Individuele coaching

‘Ken je Kracht-individueel’ is een coachingstraject dat leerlingen handvatten biedt waarmee hun denken, voelen en doen wordt versterkt waardoor ze meer vertrouwen in zichzelf, sociale en/of schoolse situaties krijgen.

Leerlingen hebben behoefte aan:

 • ondersteuning in het versterken van het zelfvertrouwen
 • het leren omgaan met negatieve gedachten en gevoelens
 • ondersteuning in het aangaan van bepaalde (schoolse) situaties

Leerlingen uit groep 5 t/m 8 ( bij uitzondering groep 4) die te weinig zelfvertrouwen hebben, onvoldoende zichzelf kunnen zijn waardoor ze minder functioneren in dagelijkse sociale situaties op school, thuis of in de vrije tijd. Het kind moet in een bepaalde mate op zichzelf kunnen reflecteren. Wanneer het vooral gaat om aanleren van vaardigheden in relatie tot de ander wordt het groepstraject van ‘Ken je kracht’ geadviseerd.

De coaching bestaat uit vijf sessies op de school vanuit een systeemgerichte benadering. Met ouders en kind wordt gezocht naar sterke kanten en talenten van het kind. Tevens wordt inzicht gegeven in gedrag en invloeden op gedrag. Het systeem wordt hierbij betrokken. De eerste twee sessies zijn ouders aanwezig. Bij andere sessies wordt een klasgenoot dicht bij het kind betrokken.

Er wordt gewerkt aan het waarderen van zichzelf en waarderen van het kind door de directe omgeving. Tevens wordt gewerkt aan bewustwording en vertrouwen. Vanuit het waarderen wordt de stap naar het dromen gemaakt. Wat vindt het kind lastig en wil het anders? Wat vindt de omgeving lastig en wil het anders? Welke sterke kanten, hulpbronnen kan het kind inschakelen? Vanuit een plan met concrete, op maat en haalbare doelen kan het kind met steun van de directe omgeving gaan proberen. Er wordt gewerkt vanuit principes van positieve psychologie, talent gedreven en oplossingsgericht werken en groeimindset. Kinderen werken met een persoonlijk werkboek; een logboek gericht op positieve ervaringen, talentenkaarten, gevoelskaarten en/of speelmaterialen.  Met ouders wordt na afloop bekeken of zij verder kunnen met de aangereikte handvatten.

passenderwijs trainenderwijs
Het proces

Van aanmelding tot evaluatie

School meldt, in overleg met ouders/verzorgers, een leerling aan bij het Loket door middel van Tommy, het online dossier van het samenwerkingsverband. Dit geldt voor zowel de groepstrainingen als voor de individuele trajecten. 

Aanmelden voor individuele coaching kan gedurende het hele schooljaar. Er is een gelimiteerd aantal trajecten beschikbaar.

Aanmelden voor de training kan vanaf 3 maanden voor de start van de training, één leerling per school per training (let op uiterste aanmelddatum). Let bij aanmelden op de regio en locatie waar de training wordt gegeven i.v.m. de reistijd voor de ouders.

Bij twijfel over een aanmelding voor de groepstraining of voor een individueel traject of voor het doorgeven van een eventueel tweede naam voor de reservelijst graag contact opnemen per mail met de coördinator-trainingen: l.walraven@passenderwijs.nl

Bij teveel aanmeldingen speelt de volgorde van binnenkomst een rol.

Na de uiterste aanmelddatum wordt beoordeeld of de hulpvraag van de leerling past binnen de aangevraagde training.

School en ouders ontvangen bericht of en wanneer de leerling deel kan nemen.

Bij vragen zal de coördinator contact opnemen met school.

Ouders zijn verantwoordelijk voor het vervoer van- en naar de locatie.

Training ‘Ken je Kracht’

Tien schoolweken, 1x per week 90 minuten training op locatie, eerste week intake ouder(s)-kind, halverwege de training een ouder-kind bijeenkomst, laatste week evaluatie ouders-kind-school.

Individuele coaching

Een traject bestaat uit 5 sessies van een uur. De eerste twee sessies zijn met de leerling en de ouders. In de andere sessies mag de leerling een klasgenoot kiezen om een aantal onderdelen mee te doen. Aan het eind is er een evaluatiegesprek met de leerling, de ouders en school. De coaching vindt plaats in een ruimte op de school.

Er wordt een bijdrage van de school gevraagd. De actuele gevraagde bijdrage kunt u vinden in Bijlage B van het ondersteuningsplan.

Schooljaar 2024-2025

Data trainingen ‘Ken je Kracht’

Iedere periode vindt er in een training plaats voor groep 6/7/8 in drie regio’s.

Training 1 - Woerden

Locatie
Passenderwijs, Houttuinlaan 16, 3447 GM Woerden

Data
Woensdagmorgen van 8.45 uur tot 10.15 uur

 • 11 september
 • 18 september
 • 25 september
 • 2 oktober
 • 9 oktober
 • 16 oktober
 • 23 oktober
 • 6 november
 • 13 november
 • 20 november

Aanmelden voor 28 juni 2024

Training 2 - Maarssen

Locatie
Kameleon – Kamelenspoor 81, Maarssen

Data
Woensdagmorgen van 9.00 uur tot 10.30 uur

 • 11 september
 • 18 september
 • 25 september
 • 2 oktober
 • 9 oktober
 • 16 oktober
 • 23 oktober
 • 6 november
 • 13 november
 • 20 november

Aanmelden voor 28 juni 2024

  Training 3 - Breukelen

  Locatie
  Willibrordusschool, G.S. van Ruwiellaan 1, Breukelen

  Data
  Woensdagmiddag van 13.00 uur tot 14.30 uur

  • 11 september
  • 18 september
  • 25 september
  • 2 oktober
  • 9 oktober
  • 16 oktober
  • 23 oktober
  • 6 november
  • 13 november
  • 20 november

   Aanmelden voor 28 juni 2024

   Training 4 - Breukelen

   Locatie
   Willibrordusschool, G.S. van Ruwiellaan 1, Breukelen

   Data
   Woensdagmorgen van 8.45 uur tot 10.15 uur

   • 8 januari
   • 15 januari
   • 22 januari
   • 29 januari
   • 5 februari
   • 12 februari
   • 19 februari
   • 5 maart
   • 12 maart
   • 19 maart

   Aanmelden voor 29 november 2024

   Training 5 - Woerden

   Locatie
   Passenderwijs, Houttuinlaan 16, 3447 GM Woerden

   Data
   Woensdagmiddag van 13.00 uur tot 14.30 uur

    • 8 januari
    • 15 januari
    • 22 januari
    • 29 januari
    • 5 februari
    • 12 februari
    • 19 februari
    • 5 maart
    • 12 maart
    • 19 maart

    Aanmelden voor 29 november 2024

    Training 6 - Maarssen

    Locatie
    Kameleon, Kamelenspoor 81, Maarssen

    Data
    Woensdagmiddag van 13.00 uur tot 14.30 uur

     • 8 januari
     • 15 januari
     • 22 januari
     • 29 januari
     • 5 februari
     • 12 februari
     • 19 februari
     • 5 maart
     • 12 maart
     • 19 maart

     Aanmelden voor 29 november 2024

     Training 7 - Woerden

     Locatie
     Passenderwijs, Houttuinlaan 16, 3447 GM Woerden

     Data
     Woensdagmorgen van 8.45 tot 10.15 uur

     • 9 april
     • 16 april
     • 23 april
     • 14 mei
     • 21 mei
     • 4 juni
     • 11 juni
     • 18 juni
     • 25 juni
     • 2 juli

     Aanmelden voor 7 maart 2025

     Training 8 - Breukelen

     Locatie
     Willibrordusschool, G.S. van Ruwiellaan 1, Breukelen

     Data
     Woensdagmiddag van 13.00 tot 14.30 uur

      • 9 april
      • 16 april
      • 23 april
      • 14 mei
      • 21 mei
      • 4 juni
      • 11 juni
      • 18 juni
      • 25 juni
      • 2 juli

      Aanmelden voor 7 maart 2025

      Training 9 - Maarssen (in samenwerking met de gemeente Stichtse Vecht)

      Alleen voor kinderen uit de gemeente Stichtse Vecht.

      Locatie
      Kameleon, Kamelenspoor 81, Maarssen

      Data
      Woensdagochtend 11.00 uur tot 12.30 uur

       • 9 april
       • 16 april
       • 23 april
       • 14 mei
       • 21 mei
       • 4 juni
       • 11 juni
       • 18 juni
       • 25 juni
       • 2 juli

       Aanmelden voor 7 maart 2025

       Maarssen

       Kockengen

       Woerden

       de begeleiders

       Trainenderwijs team

       Christel Rijnten

       Jeannette van Nieuwkoop

       kirsten van rooijen stichting passenderwijs

       Kirsten van Rooijen

       Leon Walraven

       t
       FAQ

       Veelgestelde vragen

       bij aanvraag ondersteuning trainenderwijs.

       Waar vindt de begeleiding plaats?

       De trainingen worden op het kantoor van Passenderwijs in Woerden of in één van de scholen georganiseerd. In de planning zijn de specifieke adressen te vinden.

       Wat is de frequentie?

       Per jaar wisselt de hoeveelheid aangeboden trainingen. Dit is afhankelijk van de vraag van de scholen en de ruimte in het team. In de planning zijn de geplande trainingen voor dit schooljaar te vinden.

       Ik heb geen vervoer, is dat een probleem?

       Het brengen en halen van het kind is de verantwoordelijkheid van de ouder(s). De locaties zijn gemakkelijk met het openbaar vervoer of per fiets bereikbaar. Indien hierin echt een probleem ontstaat, is het van belang om dit met de school te bespreken.

       Kan ik als ouder ook een hulpvraag indienen?

       De trainingen en coachingstrajecten worden aangevraagd, en bekostigd, door de school. Het is niet mogelijk om als ouder zelf een traject in te kopen. Uw hulpvragen over uw kind kunnen wel gesteld worden in het intakegesprek. Afhankelijk van de aard van de vraag wordt bekeken of deze kan worden opgepakt binnen de begeleiding of dat u hiervoor wordt doorverwezen naar een passende instantie.

       Wat zijn de kosten?

       De middelen voor basisondersteuning worden door Passenderwijs overgemaakt naar de school. Om deze vorm van dienstverlening vanuit Passenderwijs mogelijk te maken, wordt een bijdrage van de school gevraagd.

       De totale bijdrage per training per kind kunt u vinden in Bijlage B van het ondersteuningsplan.

       Een andere vraag?

       Leon van Walraven is coördinator van Trainenderwijs. U kunt met vragen bij hem terecht.