Voor alle kinderen een passend aanbod

Stichting Passenderwijs

Passenderwijs is het samenwerkingsverband passend onderwijs voor basisscholen in de regio Utrecht West (gemeenten Stichtse Vecht, De Ronde Venen, Woerden, Oudewater en Montfoort).

Ondersteuningsplan

Bekijk de uitleg over ons aanbod en alle afspraken die hierover zijn gemaakt. We streven ernaar voor elk kind een passend aanbod te vinden.

Ouders en jeugd

Heb je vragen over passend onderwijs, wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt?

Passenderwijs zijn we met z’n allen!

Passend onderwijs voor ieder kind

Passenderwijs is 1 van de 77 samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs. Passenderwijs is meer dan ‘het kantoor’ of ‘het personeel in dienst van de Stichting’. We zijn een netwerkorganisatie waarbinnen scholen en kernpartners met en voor elkaar hard werken om kinderen passend onderwijs te bieden.

Samenwerkingsverbanden hebben de wettelijke opdracht een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen scholen te realiseren in een regio. Zo kunnen kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces doormaken.

Hier staan we voor

Voor elk kind een passend aanbod

Uit onze houding blijkt

  • openheid en eerlijkheid, resulterend in vertrouwen
  • streven naar balans tussen ambitie en praktijk
  • aandacht voor wederzijdse verwachtingen

Door ons handelen ervaart

  • het kind zich gezien en gewaardeerd
  • de ouder zich betrokken bij het ondersteuningsproces van zijn/haar kind
  • de netwerkpartner zich uitgenodigd tot afstemming en samenwerking

Uit onze ambitie komt naar voren dat

  • nog meer kinderen krijgen passend ondersteuningsaanbod op gebied van onderwijs en jeugdhulp
v
Actuele zaken

Nieuwsberichten Passenderwijs

Meer informatie en handige links