WIE ZIJN WIJ?


Passenderwijs is een samenwerkingsverband voor primair onderwijs in de regio Utrecht West (26.04). Alle basisscholen, met uitzondering van de scholen op reformatorische grondslag, in de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden zijn aangesloten.

Binnen Passend Onderwijs heeft het samenwerkingsverband de wettelijke taak een ondersteuningsplan vast te stellen en uit te voeren.
In dit plan staat op welke wijze het samenwerkingsverband voor alle kinderen een passende plek in het onderwijs wil realiseren. Passenderwijs heeft dan ook als missie ‘Voor elk kind een passend aanbod’

kaart-passenderwijs-nieuw

WAT DOEN WIJ?

Passenderwijs biedt ondersteuning aan alle basisscholen in de regio Utrecht West, op zowel ondersteuning van het Regioteam en specialistische consultaties vanuit (voormalig) cluster 3 en 4. Ook kunnen scholen een beroep doen op Lezenderwijs en  Trainenderwijs. 

Voor kinderen met een complexe en/of intensieve onderwijsbehoefte is Extra Ondersteuning in de vorm van arrangementen ontwikkeld. Passenderwijs beoogt met de flexibele inzet van deze arrangementen een passend aanbod voor elk kind te kunnen realiseren. Hierbij staat niet de vraag ‘wat heeft dit kind?’, maar ‘wat heeft dit kind nodig?’ centraal. De ondersteuning wordt geboden door het Regioteam, waarin Begeleiders Passend Onderwijs werken, met diverse expertise vanuit diverse achtergronden. Naast het bieden van ondersteuning op kind- en groepsniveau is Passenderwijs een netwerkorganisatie, waar kennisdeling centraal staat. Passenderwijs organiseert door het jaar heen studiemiddagen en IB-netwerken.

Lees meer

 


DOCUMENTEN


Op deze pagina vindt u alle te downloaden stukken vanuit het samenwerkingsverband. Een deel van deze documenten kunt u eveneens op diverse pagina’s vinden.

Ga naar Documenten

KALENDER


Wilt u weten wanneer de eerstvolgende bijeenkomst, studiemiddag of training is? Bekijk het op de kalender.

Ga naar Kalender