Voorzieningen

Gerichte voorzieningen in de gemeente

Naast de basis- en extra ondersteuning zijn binnen een gemeente voorzieningen beschikbaar voor specifieke doelgroepen. Een voorziening ontstaat vanuit een samenwerking tussen schoolbesturen, gemeenten en Passenderwijs.

Gerichte ondersteuning

Welke voorzieningen zijn er?

Z

Schakelklas – Gemeente Woerden

Z

Diagnostisch onderzoek – Gemeente De Ronde Venen

Z

Taalvoorzieningen nieuwkomers

Z

Poortwachtersfunctie Ernstige Dyslexiezorg