Heeft u een klacht?

Klachtenregeling

Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Iemand die een klacht wil bespreken, kan dat het beste eerst kenbaar maken bij de directeur-bestuurder van Passenderwijs. Hij is bereikbaar via het secretariaat (secretariaat@passenderwijs.nl). Mogelijk kan de klacht dan verholpen worden.

Stichting Passenderwijs maakt gebruik van een klachtenregeling, welke hieronder te lezen is. Daarbij is een externe vertrouwenspersoon beschikbaar. Zij stelt zich hieronder voor.