Leren van de Nederlandse taal

Taalvoorzieningen nieuwkomers

Binnen de gemeenten van het samenwerkingsverband Passenderwijs zijn er verschillende taalvoorzieningen waar aan nieuwkomers intensieve ondersteuning geboden wordt om de Nederlandse taal te leren. De voorzieningen zijn voor kinderen vanaf 6 jaar die korter dan 2 jaar in Nederland zijn. Het onderwijs is gericht op het leren begrijpen, spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal. Door kinderen samen te plaatsen in een tijdelijke voorziening, is de hoop de kinderen een goede doorstart te laten maken in het onderwijs als zij de taal voldoende beheersen.

Gemeente Woerden

Gemeente Montfoort

Gemeente Oudewater

Gemeente Stichtse Vecht

Gemeente Ronde Venen

Gemeente Woerden

De Eerste opvang is een samenwerking tussen de gemeente Woerden, de gemeente Oudewater en de schoolbesturen in de betreffende gemeenten. Hieraan nemen ook wijkscholen, met specifieke kennis, deel.

De Eerste opvang is een fulltime voorziening van maximaal 1,5 jaar. In deze schoolsetting kan niet aan evt. intensieve zorgbehoeften worden voldaan. In de Eerste opvang werken leerkrachten die gespecialiseerd zijn in het onderwijs aan deze doelgroep.

Na afronding stroomt een leerling door naar een basisschool met een aanbod passend bij de onderwijsbehoeften. Doorstromen naar een van de wijkscholen zal voor de meeste kinderen passend zijn. Indien de onderwijsbehoeften onduidelijk blijven of een toelaatbaarheidsverklaring SBO of SO nodig is, kan de Eerste opvang een beroep doen op het Loket.

Locatie

Rembrandt van Rijnschool en dependance Fransiscusschool

Aanmelding

Ouders kunnen hun kind, met behulp van vluchtelingensteunpunt, direct aanmelden bij de Eerste Opvang. Bij twijfel kan contact opgenomen worden met het Loket van Passenderwijs.

Plaatsing

De directeur van de Eerste Opvang bepaalt of een leerling geplaatst kan worden.

Gemeente Montfoort

De taalvoorziening is beschikbaar voor alle nieuwkomers. Er wordt passend onderwijs geboden, waarbij levensbeschouwing geen bepalende factor is. Het is een fulltime voorziening.

Locatie

Het Kompas

Aanmelding

Ouders kunnen hun kind direct aanmelden bij de taalvoorziening.

Plaatsing

De directeur van Het Kompas bepaalt of een leerling geplaatst kan worden.

Gemeente Oudewater

De Eerste opvang is een samenwerking tussen de gemeente Woerden, de gemeente Oudewater en de schoolbesturen in de betreffende gemeenten. In deze schoolsetting kan niet aan evt. intensieve zorgbehoeften worden voldaan.

Na afronding stroomt een leerling door naar een basisschool met een aanbod passend bij de onderwijsbehoeften. Indien de onderwijsbehoeften onduidelijk blijven of een toelaatbaarheidsverklaring SBO of SO nodig is, kan de Eerste opvang een beroep doen op het Loket.

Locatie

Immanuelschool

Aanmelding

Ouders kunnen hun kind, met behulp van vluchtelingensteunpunt, direct aanmelden bij de Immanuelschool. Bij twijfel kan contact opgenomen worden met het Loket van Passenderwijs.

Plaatsing

De directeur van de Immanuelschool bepaalt of een leerling geplaatst kan worden.

Gemeente Stichtse Vecht

De taalvoorziening is beschikbaar voor alle nieuwkomers. Het is een fulltime voorziening. Er zijn twee locaties beschikbaar in Maarssen.

Locatie

Wereldkidz Bolenstein en de Kameleon (SPA & V&V)

Aanmelding

De nieuwkomers worden doorverwezen naar (in geval het kind al naar school gaat) of aangemeld bij (nog geen school) de twee bovengenoemde taalvoorzieningen en daar ingeschreven. De keuze voor één van de locaties wordt gemaakt op basis van voorkeur van ouders. Er wordt dus direct (mogelijk met behulp van vluchtelingenwerk) aangemeld bij de betreffende taalvoorziening.

Plaatsing

De directeur/bestuurder van de taalvoorziening bepaalt of een leerling geplaatst kan worden.

Gemeente Ronde Venen

De Taalklas is een samenwerking tussen de gemeente Ronde Venen en de schoolbesturen in deze gemeente. De Taalklas is een fulltime voorziening. Leerlingen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar, die korter dan twee jaar in Nederland zijn en niet of nauwelijks de Nederlandse taal spreken, kunnen geplaatst worden in de Taalklas.

Na intensief taalaanbod wordt de leerling terugverwezen naar de school van voorkeur van de ouders. Indien deze school geen passend onderwijs kan bieden, zoekt de Taalklas samen met de school van voorkeur en Passenderwijs, naar een passende onderwijssetting.

Locatie

De Eendracht (Mijdrecht) en kinderopvang Borres (Abcoude)

Aanmelding

Nieuwkomers melden hun kind, met hulp van vluchtelingenwerk, aan bij een school van voorkeur. Als de school van voorkeur geen passend aanbod kan bieden, wordt de leerling door de school verwezen naar de Taalklas. De aanmelding wordt gedaan bij de directeur van de Eendracht in Mijdrecht.

Plaatsing

De Taalklas nodigt leerling en ouders uit voor een intakegesprek. Bij plaatsing vervalt de zorgplicht van de aanmeldende school. Als de leerling niet geplaatst kan worden, hebben de verwijzende school en de Taalklas de verantwoordelijkheid om een passend aanbod te realiseren.