Naar het voortgezet onderwijs

De overgang van het Primair Onderwijs (PO) naar het Voortgezet Onderwijs (VO)

Om de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen zijn in de regio afspraken gemaakt. Passenderwijs vervult een signalerende en faciliterende rol bij de overgang van het PO naar VO; de daadwerkelijke overstap wordt door de basisschool en de VO-school van aanmelding geregeld.

;
Regionale afspraken

De wijde wereld in…

De overgang van de basisschool naar de middelbare school is voor kinderen en ouders een grote stap. In groep 8 staan het advies, schoolbezoeken, de schoolkeuze en daarna de afsluiting centraal voor kinderen. In de tussentijd regelen de scholen onderling de overdracht van gegevens en wordt ook in het Voortgezet Onderwijs gezocht naar passend aanbod binnen de mogelijkheden.

De scholen voor Voortgezet Onderwijs zijn aangesloten bij een eigen samenwerkingsverband VO. Dit samenwerkingsverband heeft net als Passenderwijs een verantwoordelijkheid vanuit de wet om Passend Onderwijs voor elk kind te realiseren. Ieder samenwerkingsverband doet dit op haar eigen manier.

In de regio zijn afspraken gemaakt voor een zo goed mogelijke overgang en overdracht van gegevens. De scholen zijn hiervoor vertegenwoordigd in een werkgroep PO-VO, waarbij de samenwerkingsverbanden als toehoorders aansluiten.

Basisscholen Stichtse Vecht

Basisscholen in de gemeente Stichtse Vecht hebben afspraken gemaakt met de VO-scholen van ‘Naar het VO Utrecht en Stichtse Vecht’. Ook hier gelden de afspraken voor alle leerlingen van de basisscholen. Voor meer informatie kunt u kijken op de site www.naarhetvo.nl.

Basisscholen Woerden, Oudewater, Montfoort en De Ronde Venen

Basisscholen in de gemeenten Woerden, Oudewater, Montfoort en De Ronde Venen hebben afspraken gemaakt met de VO-scholen van SWV VO RUW. De gemaakte afspraken gelden voor alle leerlingen van de basisscholen. Daarbij staan in de procedure afspraken wanneer een leerling naar school gaat in een andere regio.

Klik hier voor de folder, speciaal voor ouders
Klik hier voor de jaarkalender

Meer informatie vindt u op de site van SWV VO RUW.