Wie is wie

Jasper Puttenstein

Jasper Puttenstein

Algemeen directeur Stichting Passenderwijs

Verantwoordelijk voor de beleidsmatige, financiële, personele en operationele aansturing van het
samenwerkingsverband. In 1998 afgestudeerd als orthopedagoog. Daarna werkzaam als onder meer:
onderwijshulpverlener, orthopedagoog VO, lid PCL, teamleider leerlingenzorg binnen het VMBO. In 2008 gestart als
adjunct-directeur WSNS Breukelen, Maarssen en Woerden, vanaf 2013 directeur Stichting Passenderwijs. Door goede
samenwerking met de scholen, ouders, collega’s en ketenpartners “voor elk kind een passend aanbod” te creëren.

Tiny Bouthoorn

Tiny Bouthoorn

Coördinator voor de regio’s De Ronde Venen en Stichtse Vecht & Coördinator van de leesklinieken

Door goede samenwerking met de scholen, ouders, collega’s en ketenpartners “voor elk kind een passend aanbod” te
creëren. Gestart in het basisonderwijs als leerkracht, Remedial Teacher, Intern Begeleider en directie taken.
Daarna Intern Begeleider bij het speciaal basisonderwijs en ambulant begeleider en school video interactie
begeleiding voor de basisscholen. De leeskliniek opgericht en samen met de collega’s verder uitgebreid.

Anne-Marie van Vliet

Anne-Marie van Vliet

Coördinator voor de regio’s Montfoort, Oudewater en Woerden

Binnen Passenderwijs werk ik als coördinator voor de scholen Montfoort, Oudewater en Woerden. Ik werk inmiddels
ruim drie jaar bij Passenderwijs. Voor deze baan werkte ik als orthopedagoog in het Voortgezet Speciaal
Onderwijs, cluster 4. Ik heb gewerkt binnen het ZMOK, met leerlingen met ASS en binnen een reboundvoorziening
voor jongeren met gedragsproblemen in het regulier onderwijs.

Lidia Hofman

Lidia Hofman

Directiesecretaresse

Ondersteuning van directie en het bestuur van Passenderwijs Na mijn opleiding ben ik als directiesecretaresse aan
de slag gegaan bij een makelaarskantoor, waar ik 16 jaar heb gewerkt en mij volledig heb kunnen ontwikkelen.
Vervolgens heb ik 10 jaar gewerkt als secretaresse en projectmedewerker bij diverse organisaties in de
onderwijsbranche.

Christa Langelaar

Christa van Golen

Medewerker secretariaat

Ontvangst en verwerken van aanmeldingen (voor oa Hulpvragen, trainingen, Leeskliniek) voor het loket Ooit ben ik
mijn werkzame leven begonnen als apothekersassistente. Na een aantal jaren moeder thuis-en-op-school geweest te
zijn kwam ik in 2008 op het secretariaat van SWV Uithoorn e.o. terecht. Nu werk ik alweer ruim een jaar met veel
plezier in Woerden.

Petra de Rijk

Petra de Rijk

Medewerker secretariaat

Allround ondersteuning van de coördinatoren, waaronder het organiseren van de studiedagen en actueel houden van
de website. Na als secretaresse werkzaam te zijn geweest bij o.a. de Wereldgezondheidsorganisatie en daarna een
aantal jaren op school bij de kinderen klassenmoeder te zijn geweest ben ik in 2009 als secretariaatsmedewerker
SWV WSNS gaan werken.

Christa Hamoen

Christa van Maanen

Begeleider Passend Onderwijs

Het begeleiden van scholen met een hulpvraag t.a.v. een leerling of (een deel van) een groep. Afhankelijk van de
vorm van begeleiding wordt in overleg met school een bepaalde methodiek ingezet, bijvoorbeeld coaching van de
leerkracht, school video interactiebegeleiding, een procesbegeleiding binnen de driehoek kind, ouders en school
en/of het bieden van een training of co-teaching. Ruim 15 jaar ervaring in het basis- en speciaal basisonderwijs,
o.a. als leerkracht en intern begeleider. Specialisatie in het jonge kind en opgeleid tot gedragsspecialist,
school video interactiebegeleider en co-teacher. Uitgangspunt: effectief en doelgericht begeleiden zonder daarbij
de relatie uit het oog te verliezen.

Karin van der Meer

Karin van der Meer

Begeleider Passend Onderwijs

Versterken van het basisaanbod van scholen op het gebied van taal/lezen, rekenen en begaafden Na de Hogere
Laboratoriumopleiding Life Science een aantal jaar in het hoger onderwijs gewerkt, daarna toxicologisch onderzoek
gedaan en gewerkt in de kwaliteitszorg. Later de PABO gevolgd en de opleidingen voor Remediaal specialist
(specialisatie leerstoornissen en gedrag), Intern begeleider, Schoolcounsellor en ECHA specialist in Gifted
Education. Ondertussen bij verschillende scholen gewerkt als leerkracht, ICT-er, Remediaal specialist, en de
afgelopen jaren als IB-er.

Ying-tin Tang

Ying-tin Tang

Begeleider Passend Onderwijs

Door middel van trajectbegeleiding en consultatieve begeleiding help ik scholen om de juiste ondersteuning te
bieden aan leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Ik zet me er graag voor in dat iedere leerling onderwijs
krijgt dat goed past zijn of haar eigen talenten en capaciteiten. Ik doe onder andere onderzoek naar de
intelligentie en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en verricht observaties. Naast mijn werk voor
Passenderwijs ben ik ook werkzaam als orthopedagoog op SBO de Kristal in Maarssen.

Irena de Visser-Radojewski

Irena de Visser-Radojewski

Begeleider Passend Onderwijs

Ik ondersteun scholen bij de begeleiding van leerlingen die extra zorg nodig hebben en geef informatie over
spraak/taalontwikkeling, leesontwikkeling en meertaligheid. Daarnaast geef ik inhoudelijke ondersteuning aan de
leerkracht van de schakelklas te Woerden. Ik ben logopedist-akoepedist en heb werkervaring in de zorg,
logopediepraktijk en het onderwijs. Ik heb een RT opleiding afgerond met specialisatie op dyslexiegebied.

Carry van Vliet

Carry van Vliet

Begeleider Passend Onderwijs

Consultatieve en trajectbegeleiding van scholen, leerkrachten, leerlingen en (soms ook) hun ouders bij vragen
rondom het leren, gedrag of welbevinden. Inzet van observatie, gesprek, coaching. Tevens psychologisch onderzoek
naar bijvoorbeeld intelligentie of sociaal emotionele ontwikkeling. Ruim 15 jaar ervaring in het basisonderwijs
als orthopedagoog, onderwijsadviseur, dyslexiebehandelaar en interim intern begeleider. Uitgangspunten: met
elkaar de ontwikkeling van kinderen zo optimaal mogelijk vormgeven, altijd op zoek naar de mogelijkheden, zo
handelings- en oplossingsgericht als mogelijk.

Leon Walraven

Leon Walraven

Begeleider Passend Onderwijs

Ik hou mij bezig met kortdurende begeleidingstrajecten voor allerlei hulpvragen op scholen in de regio Woerden.
Ik doe de praktische uitvoering van alle trainingen en leerlingen begeleiden in de leeskliniek. Ik heb jarenlange
lesgegeven binnen het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs . Sinds 2002 ben ik werkzaam bij het
samenwerkingsverband en heb ruime ervaring met begeleiding van een breed scala van hulpvragen. De laatste jaren
heb ik mij verder gespecialiseerd in het geven van leesbegeleidingen en de opzet en uitvoering van verschillende
soorten trainingen.