SAMENWERKINGSVERBANDEN VOORTGEZET ONDERWIJS
In de regio Utrecht-West is Passenderwijs het enige samenwerkingsverband voor Primair Onderwijs. Voor het Voortgezet Onderwijs zijn twee samenwerkingsv erbanden actief, te weten Sterk VO (Stichtse Vecht) en RUW (De Ronde Venen, Oudewater, Montfoort en Woerden). Met deze samenwerkingsverbanden is afstemming als het gaat om de overgang van PO naar VO (POVO-procedure) en het bewaken van een doorgaande lijn voor leerlingen.

Meer informatie over deze samenwerkingsverbanden vindt u op de onderstaande websites.
www.sterkvo.nl
www.swvvo-ruw.nl

De POVO-procedures in beide regio’s VO vindt u eveneens op onze eigen website: www.passenderwijs.nl/povo