Doel van de groepstraining
‘Ken je Kracht’ is een training die kinderen handvatten biedt waarmee hun denken, voelen en doen wordt versterkt waardoor ze meer vertrouwen in zichzelf, sociale en/of schoolse situaties krijgen.

Doelgroep
Kinderen uit groep 5/6 of 7/8 die:

  • te weinig zelfvertrouwen hebben;
  • onhandig zijn in de omgang met anderen (o.a. niet goed voor zichzelf opkomen of over grenzen van anderen gaan);
  • angstig zijn voor bepaalde schoolse en/of sociale situaties;
  • opzien tegen de overgang naar het voortgezet onderwijs.

 

Inhoud groepstraining
De training bestaat uit talentgerichte en fysieke oefeningen, het inoefenen van bepaalde sociale vaardigheden en oefeningen omtrent jezelf sterk denken. Door deze oefeningen gaan kinderen hun eigen kracht (mentaal en fysiek) ervaren, worden zij bewust gemaakt van hun natuurlijke manier van reageren en aanvullende manieren worden aangereikt. Naast de algemene leerdoelen kunnen in de groepstraining ook individuele leerdoelen centraal staan.

De training is systeemgericht: ouders en school worden betrokken bij de training. De intake vindt plaats met het kind en ouder(s), ouders en school worden per mail op de hoogte gehouden van de inhoud van de bijeenkomsten en er is een tussenbijeenkomst voor ouders en school. De training wordt afgesloten met een evaluatie met de kinderen en een gesprek met ouders en eventueel school.

Aanmelding
School meldt, in overleg met ouders(s)/ verzorger(s), een leerling aan voor een groepstraining of het individueel traject bij het Loket, middels het aanmeldingsformulier.  Aanmeldingen voor de groepstraining kunnen niet eerder dan drie maanden voor aanvang van de training worden gedaan maar let op de uiterste inleverdatum – zie kalender. Let bij aanmelden op de regio waar de training wordt gegeven, i.v.m. de reistijd voor ouders. Bij teveel aanmeldingen speelt de volgorde van binnenkomst een rol.

Plaatsing
Een aanmeldingsformulier voor een individueel traject wordt na binnenkomst opgepakt vervolgens wordt er contact gezocht met school. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier voor de groepstraining wordt kort na de uiterste inleverdatum bekeken of de aangemelde leerling past binnen de aangevraagde training. Wanneer dit het geval is, wordt deze leerling bij de eerstvolgende training geplaatst en krijgen ouders en school daarvan bericht.
Wanneer (nog) niet geheel duidelijk is of de aangevraagde training een passende vorm van begeleiding is, wordt er contact gezocht met de school. In overleg wordt deze leerling dan alsnog geplaatst of wordt een andere vorm van ondersteuning geadviseerd.

Ouders zijn verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de locatie.

Team
Het team van de trainingen bestaat uit:
– Christa van Maanen
– Kirsten van Rooijen
– Leon Walraven
– Loekie van der Zee

Christa van Maanen is coördinator van Trainenderwijs. U kunt met vragen bij haar terecht.
@: c.vanmaanen@passenderwijs.nl
tel: 0348-412706

Kalender