Doel van de training
‘Ken je Kracht’ is een training die kinderen handvatten biedt waarmee hun denken, voelen en doen wordt versterkt waardoor ze meer vertrouwen in zichzelf, sociale en/of schoolse situaties krijgen.

Doelgroep
Kinderen uit groep 5/6 of 7/8 die:

  • te weinig zelfvertrouwen hebben;
  • onhandig zijn in de omgang met anderen (o.a. niet goed voor zichzelf opkomen of over grenzen van anderen gaan);
  • angstig zijn voor bepaalde schoolse en/of sociale situaties;
  • opzien tegen de overgang naar het voortgezet onderwijs.

 

Inhoud training
De training bestaat uit talentgerichte en fysieke oefeningen, het inoefenen van bepaalde sociale vaardigheden en oefeningen omtrent jezelf sterk denken. Door deze oefeningen gaan kinderen hun eigen kracht (mentaal en fysiek) ervaren, worden zij bewust gemaakt van hun natuurlijke manier van reageren en aanvullende manieren worden aangereikt. Naast de algemene leerdoelen kunnen ook individuele leerdoelen centraal staan.

De training is systeemgericht: ouders en school worden betrokken bij de training. Een intake vindt plaats met het kind en ouder(s), ouders en school worden per mail op de hoogte gehouden van de inhoud van de bijeenkomsten en er is een tussenbijeenkomst voor ouders en school. De training wordt afgesloten met een evaluatie met de kinderen en een gesprek met ouders en eventueel school.

Aanmelding
School meldt, in overleg met ouders(s)/ verzorger(s), de leerling aan bij het Loket, middels het aanmeldingsformulier.  Aanmeldingen voor een training kunnen niet eerder dan drie maanden voor aanvang van de training worden gedaan maar let op de uiterste inleverdatum – zie kalender. Let bij aanmelden op de regio waar de training wordt gegeven, i.v.m. de reistijd voor ouders. Bij teveel aanmeldingen speelt de volgorde van binnenkomst een rol.

Plaatsing
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt kort na de uiterste inleverdatum bekeken of de aangemelde leerling past binnen de aangevraagde training. Wanneer dit het geval is, wordt deze leerling bij de eerstvolgende training geplaatst en krijgen ouders en school daarvan bericht.
Wanneer (nog) niet geheel duidelijk is of de aangevraagde training een passende vorm van begeleiding is, wordt er contact gezocht met de school. In overleg wordt deze leerling dan alsnog geplaatst of wordt een andere vorm van ondersteuning geadviseerd.

Ouders zijn verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de locatie.

Team
Het team van de trainingen bestaat uit:
– Christa Hamoen
– Valeria Hopmans
– Leon Walraven
– Loekie van der Zee

Christa Hamoen is coördinator van Trainenderwijs. U kunt met vragen bij haar terecht.
@: c.hamoen@passenderwijs.nl
tel: 0348-412706

Kalender