Schakelklas Woerden
Voor kinderen uit groep 1 en 2 (evt. 3), waarbij de taalontwikkeling zodanig stagneert dat het gehele onderwijsleerproces dreigt vast te lopen, kan hulp worden geboden in de Schakelklas. Door in een specifieke setting taalachterstanden bij kinderen aan te pakken wordt geprobeerd het kind aansluiting te laten hervinden bij het leer- en leesproces in de groep.

De Schakelklas Woerden is een samenwerkingsproject van Passenderwijs en de gemeente Woerden. Deze klas is alleen beschikbaar voor leerlingen uit de gemeente Woerden. De Schakelklas is gevestigd in De Achtsprong (Stromenlaan 128-a). De leerkracht is Riekje de Visser. Vanuit Passenderwijs is Irena de Visser-Radojewski betrokken bij het loket en de coördinatie.

De kinderen komen op donderdag en vrijdag van 08.30 tot 14.00 uur naar de Schakelklas. De overige lestijd gaan zij naar hun eigen school.

De aanmelding wordt gedaan door de school, met toestemming van de ouders/verzorgers. Aanmelden kan het gehele schooljaar door. Binnen twee weken neemt de coördinator van het loket contact op over plaatsing. Klik hier voor aanmeldformulier.

Voor informatie over de Schakelklas Woerden kunt u terecht bij Irena de Visser-Radojewski.
@:       i.devisser@passenderwijs.nl
tel:      0348-412706

Voor overige vragen kunt u mailen naar Riekje de Visser; r.devisser@stichtingklasse.nl
Meer informatie?
Informatie voor ouders   Handreiking Schakelklas 2019-2020

Nieuwkomersgroep Woerden
Voor leerlingen die net nieuw zijn in Nederland is er op de locatie Rembrandt van Rijnschool (Brede School Schilderskwartier) een groep voor leerlingen uit groep 3 tot en met 8. De leerlingen gaan 5 dagen per week naar een groep waarin zij intensief onderwijs krijgen in het Nederlands. Voor meer informatie Ed Ilgen directeur Rembrandt van Rijnschool 2 @ directie@rembrandtvanrijnschool.nl tel: 0348- 483150

Taalklas De Ronde Venen
In de gemeente De Ronde Venen is er een taalklas voor leerlingen van groep 3 tot en met groep 8. Door het aanbieden van ondersteuning in het leren van het Nederlands zullen leerlingen in de taalklas voldoende kennis van het Nederlands verwerven om onderwijs te kunnen volgen.

De Taalklas De Ronde Venen is een samenwerkingsproject van Passenderwijs, betrokken schoolbesturen en de gemeente De Ronde Venen. Deze klas is alleen beschikbaar voor leerlingen uit de gemeente De Ronde Venen. De locatie van de taalklas is basisschool De Eendracht in Mijdrecht. De leerkracht is Krista Scheren (k.scheren@stichtingauro.nl).

De leerlingen komen dinsdag tot en met vrijdag in de ochtend naar de Taalklas en zijn op de andere les momenten op hun eigen school.

De aanmelding wordt gedaan door de school, met toestemming van de ouders/verzorgers. Aanmelden kan gedurende het hele schooljaar.

Voor vragen over de Taalklas De Ronde Venen kunt u terecht bij Irena de Visser-Radojewski.
@:       i.devisser@passenderwijs.nl
tel:      0348-412706