logo-fritz-1
FRITZ

Expertiseteam FRITZ begeleidt scholen, leerkrachten en leerlingen inzake de omgang met ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’. Wij werken veelal oplossingsgericht en gaan uit van mogelijkheden om gedrag positief te beïnvloeden. Ons aanbod biedt concrete handvatten zodat u direct aan de slag kunt in uw praktijk. Het doel is dat u (weer) grip krijgt op uw eigen gedrag en dat van uw leerling of groep. Met onze diensten zorgen wij ervoor dat u in uw dagelijkse praktijk kunt inspelen op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Zo dragen wij bij aan een goede onderwijscontext waarin alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij werken samen met de Fritz Redlschool (V)SO, de behandelaars van de klinieken van jeugdpsychiatrie van het UMCU en Altrecht GGZ. Hun ontwikkelde kennis en kunde vertalen wij naar een adequate aanpak van moeilijk verstaanbaar gedrag in het onderwijs.