logo-dkp-expertisecentrum-met-slogan
De Kleine Prins

De Kleine Prins Expertisecentrum biedt producten en dienstverlening voor onderwijsprofessionals, gericht op het bereiken van een zo maximaal mogelijk (leer)rendement voor leerlingen met een lichamelijke beperking of langdurige ziekte. De dienstverlening en producten zijn gericht op het toerusten van onderwijsprofessionals zodanig dat zij zelfstandig in staat zijn de leerling te volgen, te begeleiden en passend onderwijs te bieden. Het Expertisecentrum biedt naast coaching aan leerkrachten en voorlichting over ziektebeelden aan teams, ook speciale trajecten voor leerlingen aan, zoals (spel)coaching. Fysio- en ergotherapeuten worden ingezet voor onderzoek en advies op maat, bijvoorbeeld bij fijnmotorische ontwikkeling, schrijfontwikkeling en het aanvragen van aangepast meubilair of een laptop. De school kan terecht voor het laten uitvoeren van een rekenonderzoek of een gespecialiseerd intelligentieonderzoek. Thuisonderwijs aan thuiszitters is een mogelijkheid, met als doel de terugkeer op school op korte termijn. Deze en meerdere diensten staan beschreven op www.dekleineprins.nl en in bijgaande brochure.

Brochure Diensten Expertisecentrum De Kleine Prins

Nieuwsbrief november 2019