Landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs
In iedere regio in Nederland zijn consulenten voor zieke leerlingen werkzaam. OnderwijsAdvies beschikt over consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De consulenten zijn gespecialiseerde onderwijsadviseurs die kennis hebben van ziektebeelden en de gevolgen van de ziekte voor het onderwijs van het kind. De ondersteuning door deze consulenten wordt bekostigd door het Ministerie van OCW en is daardoor voor de school en ouders kosteloos.

De consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen kan onder andere als spin in het web fungeren bij het meedenken van oplossingen rondom het onderwijs voor zieke leerlingen. We helpen het contact tussen school en leerlingen te onderhouden, denken mee over eventuele aanpassingen in het rooster. Ook kunnen we adviseren bij het aanvragen van een onderwijszorgarrangement bij het samenwerkingsverband. Maatwerk staat hierbij centraal.

De consulent zieke leerlingen kan KlasseContact (een project in samenwerking met het Mooiste Contactfonds van KPN) inzetten, waarbij een leerling virtueel verbonden kan blijven met de klas en de school. Tevens kan er tijdelijk een freelance docent worden ingezet om de leerachterstand van de leerling te beperken.

Heeft u vragen over de ondersteuning aan zieke leerlingen, wilt u direct een consulent spreken of bent u op zoek naar kennis over verschillende ziektebeelden bij leerlingen? Op www.ziezon.nl vindt u meer informatie en contactgegevens van een consulent in uw regio.

Folder Ziezon – Passend Onderwijs  Folder KlasseContact