oa-logorgbgroot
SCHOOLBEGELEIDINGSDIENSTEN

De schoolbegeleidingsdienst is van oudsher een bekende partner in het onderwijs, zowel voor schoolbesturen als voor het samenwerkingsverband. Binnen deze regio wordt gewerkt met de CED-groep (waar nu Eduniek onder valt) en Onderwijsadvies (voorheen MHR). Een enkele school in deze regio werkt met Driestar Educatief of Giralis.

Schoolbesturen hebben veelal eigen contracten met de schoolbegeleidingsdienst, welke voor meerdere doeleinden worden ingezet. Vaak vallen hier diagnostische onderzoeken, adviesuren of onderwijsverbetertrajecten onder. De schoolbegeleiders nemen regelmatig deel aan de meerpartijenoverleggen.

Het samenwerkingsverband werkt met Onderwijsadvies samen voor diagnostisch onderzoek in de gemeente Woerden.

Zie voor meer informatie over de schoolbegeleidingsdiensten:
www.onderwijsadvies.nl
www.ced-groep.nl

Langdurig zieke leerling – wat doet u