povo-2POVO

POVO staat voor overgang van het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs. In de POVO-procedure staan regionale afspraken waar alle basisscholen en middelbare scholen zich aan houden. Het betreft afspraken over het VO-advies, de aanmelding bij het VO, informatiemiddagen, aanmelding voor LWOO en PRO etc.

In de regio van Passenderwijs zijn door de schoolbesturen van het basisonderwijs afspraken gemaakt met VO-scholen uit twee samenwerkingsverbanden VO, te weten RUW en VO Sterk.

Basisscholen in de gemeenten Woerden, Oudewater, Montfoort en De Ronde Venen hebben afspraken gemaakt met de VO-scholen van SWV VO RUW. De gemaakte afspraken gelden voor alle leerlingen van de basisscholen. Daarbij staan in de procedure afspraken wanneer een leerling naar school gaat in een andere regio.
Voor specifieke vragen kunt u mailen naar povo@swvvo-ruw.nl. Meer informatie vindt u op www.swvvo-ruw.nl.
De procedure en jaarkalender zijn hieronder te downloaden:

POVO procedure SWVVO RUW 2021-2022 Jaarkalender POVO 2021-2022 Handwijzer LwOO-PrO 2019-2020 Ouderbrochure POVO  Stroomschema POVO

Basisscholen in de gemeente Stichtse Vecht hebben afspraken gemaakt met de VO-scholen van ‘Naar het VO Utrecht en Stichtse Vecht’. Ook hier gelden de afspraken voor alle leerlingen van de basisscholen.

Werkwijze POVO SV Startdag 14 oktober 2020 Jaarkalender POVO 2019-2020  Stroomschema 2019-2020  Heroverweging en bijstelling schooladvies Deelnemerslijst WG

Meer informatie vindt u op https://www.naarhetvo.nl/