WIE ZIJN WIJ?

Passenderwijs is het samenwerkingsverband voor primair onderwijs in de regio Utrecht West. Alle basisscholen, met uitzondering van de scholen op reformatorische grondslag, in de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden zijn aangesloten.

 

Als samenwerkingsverband hebben wij de wettelijke taak voor elk kind een passende plek in het onderwijs te realiseren. Wij doen dit vanuit onze missie: ‘Voor elk kind een zo thuisnabij mogelijk passend aanbod’.
Onze werkwijze vindt u op deze website en in ons Ondersteuningsplan. U vindt het ondersteuningsplan onder de kop ‘Documenten & Downloads’.

 


Overzicht scholen kaart-passenderwijs-nieuw