Diverse vormen van ondersteuning
Passenderwijs biedt ondersteuning aan scholen op diverse manieren. Dit kan zijn middels een consultatieve begeleiding in de school (een observatie, een onderzoek, een gesprek met de leerkracht), ondersteuning door Lezenderwijs, een training voor de groep of het kind, coaching voor de leerkracht of intensieve ondersteuning aan het kind, de school en ouders. Ook biedt Passenderwijs de mogelijkheid een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs of een eigen ondersteuningsbudget aan te vragen. Op al deze manieren wil Passenderwijs ondersteunend zijn aan kinderen, scholen en ouders en vorm geven aan de nieuwe opdrachten van Passend Onderwijs. Voor elk kind een passend aanbod!

Aanmelding
Aanmelding voor ondersteuning wordt gedaan door de school bij het Loket van Passenderwijs. Een kind kan nooit worden aangemeld zonder toestemming van de ouders. Passenderwijs werkt met een digitaal groeidocument, voor aanmelding en verslaglegging van de ondersteuning. Ouders en school kunnen altijd meelezen in dit document, middels een digitale, persoonlijke link.

Hoe worden ouders betrokken bij de ondersteuning?
Indien een kind deelneemt aan een training, Lezenderwijs of de schakelklas worden ouders actief betrokken bij de uitvoering van de inhoud van het programma.
Bij consultatieve begeleidingen worden ouders indien nodig als directe gesprekspartner gevraagd of geïnformeerd door de basisschool. Dit is vaak afhankelijk van de hulpvraag, maar altijd in overleg met ouders. Bij een groot overleg  zijn ouders te allen tijde welkom bij de bespreking. De informatie van ouders wordt meegenomen bij de adviesvorming. Ouders krijgen het advies rechtstreeks teruggekoppeld.


Contact
Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het kantoor van Passenderwijs (tel. 0348-412706) of via de mail (info@passenderwijs.nl). U kunt vragen naar één van de twee coördinatoren.

Publieksversie Ondersteuningsplan
Passenderwijs heeft een overzichtelijke, duidelijke publieksversie geschreven van het ondersteuningsplan. Deze kunt u hier downloaden.
Ouderbrochure ondersteuningsplan

 


Overige informatie
Algemene informatie Passend Onderwijs
Voor algemene informatie over Passend Onderwijs kunt u terecht op www.passendonderwijs.nl
Op deze site is onder andere een algemene brochure van de overheid beschikbaar, speciaal ontwikkeld voor ouders. Deze brochure kunt u downloaden via de onderstaande button.

informatiegids voor ouders  Gids Basisonderwijs voor ouders 2015-2016


UW Ouderplatform

Een groep ouders in de regio Utrecht West trekt gezamenlijk op binnen UW Ouderplatform. Zij behartigen de belangen van ouders met kinderen met een extra uitdaging in hun ontwikkeling, wat zich uit in ‘ander’ gedrag en/of leren. Samen staan zij sterk door o.a. ervaring en kennis te delen. Ook zijn zij actief in regionale belangenbehartiging bij gemeenten. Meer informatie over UW Ouderplatform is te vinden op www.uwouderplatform.nl.U kunt zich eveneens via deze website aanmelden voor activiteiten of de nieuwsbrief.
*overal waar ouders staat, kan ook verzorger(s) worden gelezen

UW Ouderplatform organiseert een training voor ouders over het gesprek met school. Zie onderstaande informatie per gemeente.

Persbericht Training 18 april 2018  Flyer gesprek met school Stichtse Vecht 18 april

 

Persbericht Training 23 april 2018 Woerden  Flyer gesprek met school Woerden 23 april