Aanmelding
Een kind wordt aangemeld wanneer, ondanks intensieve hulp op school, weinig of geen vooruitgang in de leesontwikkeling is. De aanmelding wordt gedaan door de school middels een aanvraagformulier. Dit formulier kan door de school worden gedownload via de website en daarna ingediend worden bij het Loket van Passenderwijs (loket@passenderwijs.nl). Na de aanmelding wordt gekeken of de leerling in aanmerking kan komen voor een dyslexiebegeleiding via de gemeente. Wanneer hier sprake van is, wordt de leerling verwezen naar deze langduriger zorg.

De ondersteuning vindt plaats buiten de school van het kind, maar veelal onder schooltijd. Indien het vervoer (twee keer per week van en naar Lezenderwijs) niet geregeld kan worden door de ouders, kan deze vorm van leesbegeleiding niet aangevraagd worden.

Leesblokken 2022-2023 in deze periode wordt het kind 2x per week verwacht
Blok 1Blok 2Blok 3
Week 34 t/m 49
25-8-22 t/m 29-11-22 regio midden
30-8-22 t/m 6-12-22 regio noord
Week 49 t/m 14
6-12-22 t/m 28-3-23 regio midden
15-12-22 t/m 4-4-23 regio noord
Week 13 t/m 28
30-3-23 t/m 4-7-23 regio midden
6-4-23 t/m 11-7-23 regio noord
Aanmelden bij loket blok 1 2023-2024:
vóór 25 mei 2023
Inleveren aanmeldingen blok 2
28 oktober 2022
Inleveren aanmeldingen blok 3
17 februari 2023

Toelating, intake- en eindgesprek
De IB-er van school krijgt bericht als het kind kan worden geplaatst voor ondersteuning door Lezenderwijs. Er zal door Passenderwijs contact opgenomen worden met de ouders/verzorgers voor de praktische zaken, met name de tijden waarop het kind naar de leesbegeleiding toe zal komen.

Het aanvraagformulier dient door de school zorgvuldig en volledig te worden ingevuld in samenspraak met de ouders/verzorgers. Volledige LOVS gegevens dienen te worden bijgevoegd. Op grond van deze gegevens en beschikbaarheid wordt het kind al dan niet geplaatst.

In totaal omvat het ondersteuningstraject 20-22 contactmomenten inclusief intake/start en eindgesprek. De intake vindt plaats op de locatie van Lezenderwijs tijdens de eerste begeleiding. Het eindgesprek zal op de locatie van Lezenderwijs plaatsvinden. Bij dit gesprek zijn ouders en IB-er of leerkracht aanwezig. Tijdens het eindgesprek worden de bevindingen en de verdere voortgang op de eigen school besproken.

Data gesprekken Lezenderwijs schooljaar 2022-2023 - blok 1, overige blokken volgen op de nieuwe website die onder constructie is
LocatieWerkdagenBlok 1
Abcoudedinsdagochtend
én donderdagochtend
Start
di 30-08-22
------------
Eindgespr.
di 6-12-22
Breukelenwoensdag
én vrijdag
Start
vr 26-8-22
------------
Eindgespr.
-11-21
Maarssendinsdagochtend
én donderdagochtend
Start
do 25-08-22
------------
Eindgespr.
di 29-11-22
Wilnisdinsdag
én donderdag
Start
do 25-08-22
------------
Eindgespr.
di 29-11-22
Woerden 1dinsdag
én donderdag
Start
do 25-08-22
------------
Eindgespr.
di 29-11-22

Begeleiding
In drie blokken van tien weken wordt individuele ondersteuning aan kinderen gegeven, ter bevordering van het technisch leesproces. Het kind komt twee keer per week, 45 minuten. Daarnaast wordt verwacht dat er thuis vijf keer per week en op school minimaal twee keer per week extra (met materiaal van Lezenderwijs) gelezen wordt.

Tijdens iedere sessie werken we aan verbeteren van de letterkennis, lezen van woorden en teksten.

Het kind krijgt een leeskoffertje. Hierin zit materiaal dat thuis en op school gebruikt wordt. In een logboekje wordt opgeschreven hoe de aanpak is en wat op school, thuis en bij Lezenderwijs gedaan is. Het leeskoffertje neemt het kind op de afgesproken dagen mee naar school om te oefenen

Lezenderwijs wordt door het Samenwerkingsverband verzorgd. Bij afzegging of situaties welke niet door Passenderwijs kunnen worden beïnvloed, is het helaas niet mogelijk om een gemist moment in te halen.

Team
Het team van de Lezenderwijs bestaat uit:

  • Corrie Eelkema
  • Marieke van Oordt
  • Kirsten van Rooijen
  • Irena de Visser-Radojewski
  • Leon Walraven

Irena de Visser-Radojewski is coördinator van Lezenderwijs. U kunt met vragen bij haar terecht.
@: i.devisser@passenderwijs.nl
tel: 0348-412706

Locaties Lezenderwijs:

Breukelen: “Schepershoek”- Schepersweg 8a
Abcoude: “Paulusschool” – Koppeldijk 30
Wilnis:  “Julianaschool” – Stationsweg 7
Maarssen: “De Kristal” – Pauwenkamp 347 (graag zij-ingang gebruiken)
Woerden: “De Wegwijzer” – Essenlaan 1  


Voor meer informatie over Lezenderwijs

Kalender Werkwijze Lezenderwijs