Aanmelding
Een kind wordt aangemeld wanneer, ondanks intensieve hulp op school, weinig of geen vooruitgang in de leesontwikkeling is. De aanmelding wordt gedaan door de school middels een aanvraagformulier. Dit formulier kan door de school worden gedownload via de website en daarna ingediend worden bij het Loket van Passenderwijs (loket@passenderwijs.nl). Na de aanmelding wordt gekeken of de leerling in aanmerking kan komen voor een dyslexiebegeleiding via de gemeente. Wanneer hier sprake van is, wordt de leerling verwezen naar deze langduriger zorg.

De ondersteuning vindt plaats buiten de school van het kind, maar veelal onder schooltijd. Indien het vervoer (twee keer per week van en naar Lezenderwijs) niet geregeld kan worden door de ouders, kan deze vorm van leesbegeleiding niet aangevraagd worden.

Leesblokken 2021-2022 in deze periode wordt het kind 2x per week verwacht
Blok 1Blok 2Blok 3Blok 4
Week 35 t/m 44
2-9-21 t/m 29-10-21
Week 45 t/m 2
11-11-21 t/m 14-1-22
Week 4 t/m 12
27-1-22 t/m 25-3-22
Week 14 t/m 24
7-4-22 t/m 21-6-22
Aanmelden bij loket:
vóór 18 juni 2021
Vóór 15 oktober 2021Vóór 10 december 2021Vóór 11 maart 2022

Toelating, intake- en eindgesprek
De IB-er van school krijgt bericht als het kind kan worden geplaatst voor ondersteuning door Lezenderwijs. Er zal door Passenderwijs contact opgenomen worden met de ouders/verzorgers voor de praktische zaken, met name de tijden waarop het kind naar de leesbegeleiding toe zal komen.

Het aanvraagformulier dient door de school zorgvuldig en volledig te worden ingevuld in samenspraak met de ouders/verzorgers. Volledige LOVS gegevens dienen te worden bijgevoegd. Op grond van deze gegevens en beschikbaarheid wordt het kind al dan niet geplaatst.

In totaal omvat het ondersteuningstraject 16 contactmomenten inclusief intake/start en eindgesprek. De intake vindt plaats op de locatie van Lezenderwijs tijdens de eerste begeleiding. Het eindgesprek zal op de locatie van Lezenderwijs plaatsvinden. Bij dit gesprek zijn ouders en IB-er of leerkracht aanwezig. Tijdens het eindgesprek worden de bevindingen en de verdere voortgang op de eigen school besproken.

Data gesprekken Lezenderwijs blok 4 schooljaar 2020-2021 - blok 1-3 2021-2022
LocatieWerkdagenBlok 1Blok 2Blok 3Blok 4Blok 1 '22-'23
Abcoudewoensdagochtend
én vrijdagochtend
Start
vr 3-09-21
------------
Eindgespr.
vr 5-11-21
Start
vr 12-11-21
------------
Eindgespr.
vr 21-01-22
Start
vr 28-1-22
------------
Eindgespr.
vr 1-4-22
Start
vr 08-04-22
------------
Eindgespr.
vr 24-06-22
nog te bepalen
Breukelenwoensdagochtend
én vrijdagochtend
Start
vr 3-9-21
------------
Eindgespr.
vr 5-11-21
Geen bezettingStart
vr 28-1-22
------------
Eindgespr.
vr 1-4-22
Start
vr 08-04-22
------------
Eindgespr.
vr 24-04-22
nog te bepalen
Maarssenmaandagochtend
én donderdagochtend
Start
do 2-9-21
------------
Eindgespr.
do 4-11-21
Geen bezettingStart
do 27-1-22
------------
Eindgespr.
do 31-3-22
Geen bezettingnog te bepalen
Montfoortdinsdagochtend
én donderdagochtend
Start
do 2-9-21
------------
Eindgespr.
do 4-11-21
Geen bezettingStart
do 27-1-22
------------
Eindgespr.
do 31-3-22
Start
do 07-04-22
------------
Eindgespr.
do 23-06-22
nog te bepalen
Wilnismaandagochtend
én donderdagochtend
Start
do 2-9-21
------------
Eindgespr.
do 4-11-21
Start
do 11-11-21
------------
Eindgespr.
do 20-1-22
Start
do 27-1-22
------------
Eindgespr.
do 31-3-22
Start
do 07-4-22
------------
Eindgespr.
do 24-06-22
nog te bepalen
Woerden 1dinsdag
(mid)dag én donderdag
(mid)dag
Start
do 2-9-21
------------
Eindgespr.
do 4-11-21
Start
do 11-11-21
------------
Eindgespr.
do 20-1-22
Start
do 27-1-22
------------
Eindgespr.
do 31-3-22
Start
do 07-04-22
------------
Eindgespr.
do 23-06-22
nog te bepalen

Begeleiding
In vier blokken van acht weken wordt individuele ondersteuning aan kinderen gegeven, ter bevordering van het technisch leesproces. Het kind komt twee keer per week, 45 minuten. Daarnaast wordt verwacht dat er thuis zes keer per week en op school minimaal twee keer per week extra (met materiaal van Lezenderwijs) gelezen wordt.

Tijdens iedere sessie werken we aan verbeteren van de letterkennis, lezen van woorden en teksten.

Het kind krijgt een leeskoffertje. Hierin zit materiaal dat thuis en op school gebruikt wordt. In een logboekje wordt opgeschreven hoe de aanpak is en wat op school, thuis en bij Lezenderwijs gedaan is. Het leeskoffertje neemt het kind op de afgesproken dagen mee naar school om te oefenen

Lezenderwijs wordt door het Samenwerkingsverband verzorgd. Bij afzegging of situaties welke niet door Passenderwijs kunnen worden beïnvloed, is het helaas niet mogelijk om een gemist moment in te halen.

Team
Het team van de Lezenderwijs bestaat uit:

  • Corrie Eelkema
  • Marieke van Oordt
  • Kirsten van Rooijen
  • Irena de Visser-Radojewski
  • Leon Walraven

Irena de Visser-Radojewski is coördinator van Lezenderwijs. U kunt met vragen bij haar terecht.
@: i.devisser@passenderwijs.nl
tel: 0348-412706

Locaties Lezenderwijs:

Breukelen: “Schepershoek”- Schepersweg 8a
Abcoude: “Paulusschool” – Koppeldijk 30
Wilnis:  “Julianaschool” – Stationsweg 7
Maarssen: “De Kristal” – Pauwenkamp 347 (graag zij-ingang gebruiken)
Montfoort: Ingang “Hobbitstee” – Van Damstraat 83b
Woerden: “De Wegwijzer” – Essenlaan 1  


Voor meer informatie over Lezenderwijs

Kalender Werkwijze Lezenderwijs