Het Groeidocument is een open en transparant document voor alle betrokkenen rondom het kind. Ouders, de school en de begeleider Passend Onderwijs lezen/schrijven in dit document middels een beveiligde link. Op deze wijze kunnen alle betrokkenen, op elk gewenst moment, de begeleiding van het kind volgen. Na afloop van de begeleiding bij Passenderwijs wordt het Groeidocument omgezet in een PDF, welke naar ouders en school wordt verstuurd per mail. Hierna wordt het Groeidocument digitaal gesloten.

U vindt in de onderstaande links verdere informatie over het Groeidocument.