logo
Leerlingen met epilepsie
Leerlingen met epilepsie en aanverwante neurologische stoornissen kunnen, als er sprake is van schoolproblemen, rekenen op ondersteuning vanuit het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). Het LWOE biedt ondersteuning aan leerlingen met epilepsie in het reguliere onderwijs en leerlingen in het speciaal onderwijs. De aanmelding bij het LWOE kan worden gedaan door ouders, arts, school of samenwerkingsverband. De onderwijsbegeleider van het LWOE neemt contact met de ouders op over de hulpvraag.

Ondersteuning in de klas (middelen) evenals de afgifte van een TLV dient te worden aangevraagd bij Passenderwijs. De inzet van een onderwijsbegeleider van het LWOE wordt niet betaald door het samenwerkingsverband in uw regio. De begeleiding van het LWOE wordt rechtstreeks bekostigd door het ministerie van OCW. Deze unieke positie heeft het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie omdat wij nauw samenwerken met de twee landelijke epilepsieklinieken en ook reeds vele jaren met (kinder)neurologen en kinderartsen in veel ziekenhuizen verspreid over het hele land. Door deze samenwerking is een multidisciplinaire benadering mogelijk en kan LWOE specialistische begeleiding geven aan leerlingen met epilepsie.

Als uw kind epilepsie heeft en er zijn schoolvragen, kunt u contact opnemen met het LWOE. Voor meer informatie zie: www.lwoe.nl