Lezenderwijs info blokken

0
  • Blok 3 wordt, met inachtneming van maatregelen, fysiek afgemaakt waarbij ouders de keuze krijgen om verder te gaan met de leesondersteuning of volledig voor de opstart van onderwijs kiezen. Indien wordt gekozen voor onderwijs, vindt wel een eindgesprek en niveaumeting plaats. Op de locatie is een plexiglas scherm aanwezig.
  • Indien plekken vrijkomen als gevolg van de keuze van ouders, worden deze gevuld met aanmeldingen uit blok 4.
  • Blok 4 wordt geannuleerd, in de resterende weken wordt een aanbod gedaan aan leerlingen die staan ingeschreven voor blok 4 en dit hard nodig hebben. Blok 4 wordt blok 1 van het nieuwe schooljaar.