LERENDERWIJS

Binnen Lerenderwijs worden scholen ondersteund met kortdurende consultaties gericht op vragen binnen de basisondersteuning. Het doel is dat de school na de consultatie in staat is de betreffende vaardigheden zelf uit te voeren. Consultaties worden uitgevoerd door de begeleiders Passend Onderwijs van het Regioteam van Passenderwijs.

Bij een consultatie kan de school denken aan ondersteuning bij onder andere:

  • Specifiek aanvullend lesmateriaal
  • Advies bij het maken van een plan van aanpak voor leerproblemen
  • De inzet van Passende Perspectieven bij een afwijkende leerroute
  • Het maken van een ontwikkelingsperspectief
  • Het bieden van advies, handvatten in het kader van sociaal emotionele problemen.

De middelen voor basisondersteuning worden door Passenderwijs overgemaakt naar de scholen. Deze middelen kunnen scholen vrij besteden aan de zorg voor de leerlingen. Een consultatie via Lerenderwijs is één van de manieren om deze middelen in te zetten. De bijdrage die hieraan wordt besteed is gebaseerd op contacttijd en voorziet in een korte (2 x 2 uur) of lange (4 x 2 uur) consultatie.

Scholen melden aan voor een consultatie middels een aanmeldingsformulier. Deze is te downloaden op de site (klik hier). Dit ingevulde aanvraagformulier wordt gemaild naar loket@passenderwijs.nl