JEUGDGEZONDHEIDSZORG/JEUGDHULP
Om een integrale samenwerking rondom een leerling en het gezin te bevorderen wordt waar mogelijk afstemming gezocht met de betrokken hulpverlening. Er wordt gestreefd naar één kind, één plan. Om hierin zo veel mogelijk op maat samen te werken zijn, is het steeds wisselend met elke hulpverlener wordt samengewerkt. Ook kan het zijn dat het samenwerkingsverband contact heeft met de voorschoolse (jeugdhulp) instellingen, wanneer het gaat om een plaatsing van een zeer jonge leerling in het onderwijs.

De samenwerking met het betreffende wijkteam/sociale team/jeugdteam van de gemeente wordt altijd gezocht. Daarnaast zijn er een aantal partners waar een vaste samenwerkingsrelatie mee is.


GGD
De GGD heeft van oudsher de preventieve taak de gezondheid en ontwikkeling van alle kinderen (0-18 jaar) in de gemeente te volgen. Daarmee heeft de GGD een directe lijn naar de scholen. Met het samenwerkingsverband is afstemming op casusniveau, veelal in de meerpartijenoverleggen op de scholen. Het samenwerkingsverband kan de GGD ook inschakelen wanneer het gaat om een verwijzing naar specialistische hulpverlening (via de jeugdarts) of wanneer het gaat om een complexe situatie waarbij verzuim, belastbaarheid, gezinsproblematiek etc. een rol speelt.

Wegwijzer taal signaleren


Youké
Youké is een grote aanbieder waar het gaat om diverse vormen van jeugdhulp. Passenderwijs werkt met Youké samen op beide SBO-scholen, om een onderwijszorgarrangement te organiseren. Zowel op De Keerkring in Woerden als op De Kristal in Maarssen zijn leerlingen die vanuit het onderwijs én vanuit de zorg begeleiding krijgen binnen de klas. De pedagogisch medewerker van Youké ondersteunt eveneens de ouders. Het gaat hier altijd om tijdelijke arrangementen. De toelaatbaarheidsverklaring voor de school kan wel van langere duur zijn.