logo-KANS-onderwijs-2018-2019
Expertisecetrum KANS in Onderwijs

KANS in onderwijs (KANS) is het expertisecentrum van Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs. Ervaren leerkrachten, schoolondersteuners, orthopedagogen, psychologen en andere experts werken dagelijks met kinderen met een ondersteuningsbehoefte. Deze begeleiders en adviseurs van KANS bieden als samenwerkingspartner van het reguliere onderwijs en de samenwerkingsverbanden oplossingen op maat, flexibel en met de juiste expertise.

KANS heeft een vernieuwde website! Op www.kansinonderwijs.nl vind u alle informatie. KANS in Onderwijs is er voor directies, IB’ers, leerkrachten, schoolteams en overige professionals, zowel in groepsvorm als individueel. Iedereen die in het onderwijs te maken heeft met leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften is bij ons van harte welkom.

Kijkwijzer ouders bij thuiswerkend kind

Kans helpdesk – Ondersteuning en begeleiding op afstand (OBA). Een helpdesk voor scholen, gezinnen en zorg-professionals.