logo-KANS-onderwijs-2018-2019
Expertisebureau KANS

Expertisebureau KANS in onderwijs (KANS) is onderdeel van Stichting Gewoon Speciaal, waarin ervaren leerkrachten en schoolondersteuners bij elkaar zijn gebracht. Onze begeleiders en adviseurs werken dagelijks met kinderen met een ondersteuningsbehoefte en zijn samenwerkingspartner van het regulier basisonderwijs. Wij begeleiden ondersteuningsvragen van scholen, leerkrachten of leerlingen op maat, flexibel en met de juiste expertise.

Professionalisering, kortdurende begeleiding in de klas, coaching of een meerdaagse training bieden zo nodig de juiste handvatten voor de dagelijkse praktijk.

Op de website www.kans-inonderwijs.nl vind je informatie over de ondersteuning van de implementatie van passend onderwijs, van schoolteams, leerkrachten en van leerlingen. In de KANS Academie is het professionaliseringsaanbod opgenomen, waar je specifieke cursussen, workshops en trainingen kan vinden. KANS heeft een aanbod op maat voor leerkrachten, onderwijsassistenten, IB’ers, RT’ers, schoolteams en directeuren van de basisscholen in de samenwerkingsverbanden waarin wij werken. Iedereen die in de scholen te maken heeft met leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften is bij ons van harte welkom om zich verder te professionaliseren.

Kans brochure 2018-2019