CLUSTER 2

Passenderwijs werkt samen met cluster 2 door afstemming en samenwerking te organiseren, wanneer het kind een auditieve en/of communicatieve beperkingheeft. Twee vaste contactpersonen zijn voor de scholen en het samenwerkingsverband het eerste aanspreekpunt voor consultatie en overleg. Zij zijn direct te benaderen door scholen, maar ook het Loket van Passenderwijs kan de contacten leggen.

Auris (cluster 2)
Cluster 2 biedt ondersteuning aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en/of auditieve beperking.  Siméa is de overkoepelende, landelijke organisatie voor cluster 2. Auris is de instelling voor deze regio.

Consultatie en advies
De scholen binnen Passenderwijs weten Auris te vinden voor consultaties en advies op het moment dat er vragen zijn over een leerling met mogelijk gehoorproblemen of problemen met de taal- en/of spraakontwikkeling. Deze korte ondersteuning is bedoeld om snel de vragen die er zijn te beantwoorden en passende adviezen te geven.
Consultatie en advies start na de aanvraag zo snel als mogelijk.
Wanneer de consultatie niet voldoende is, wordt de leerling aangemeld bij Auris voor een onderwijsarrangement. De bevindingen van de consultatie worden meegenomen in de aanmeldingsprocedure.
Over het algemeen worden de resultaten van de consultaties zeer gewaardeerd.
Consultatie en Advies vraag je aan bij Anita Cremer (06-21297556; a.cremer@auris.nl) of Angelique Tielman (06-18080846; a.tielman@auris.nl). Er is geen indicatie voor nodig.

Onderwijsarrangementen
Een onderwijsarrangement geeft antwoord op de onderwijsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsbehoefte van de school. Op basis van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte wordt een onderwijsarrangement toegekend. Een onderwijsarrangement vraag je aan bij het Auris Aanmeldpunt. Hier voor is wel een indicatie nodig. Medewerkers van het Aanmeldpunt doen nader onderzoek bijvoorbeeld of er sprake is van een gehoorbeperking of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte.
Op basis van deze gegevens wordt door de Commissie van Onderzoek van Auris een onderwijsarrangement vastgesteld. Er zijn verschillende onderwijsarrangementen mogelijk.
Bij de start van een onderwijsarrangement wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld, waarin ook afspraken worden vastgelegd hoe de begeleiding plaatsvindt.

Licht Onderwijsarrangement
Een licht arrangement is bedoeld voor leerlingen die naar het regulier onderwijs gaan en een lichte vorm van ondersteuning nodig hebben. De onderwijsbehoefte van de leerling kenmerkt zich over het algemeen door:
• het regulier curriculum
• voor specifieke vakken aangepaste instructie/begeleiding
• ondersteunende materialen.
Een beschikking voor een licht onderwijsarrangement wordt afgegeven voor maximaal 1 jaar, waarna het verlengd kan worden.

Medium onderwijsarrangement
Een medium arrangement is bedoeld voor leerlingen die in het regulier onderwijs zitten en die op verschillende gebieden intensieve ondersteuning nodig hebben. De onderwijsbehoefte van de leerling kenmerkt zich over het algemeen door een:
• op onderdelen aangepast curriculum
• wekelijkse instructie/begeleiding (pre-teaching en re-teaching)
• speciale lessen in kleine groepjes
• speciale ondersteunende materialen.
Een beschikking voor een medium arrangement wordt afgegeven voor maximaal 2 jaar, waarna het verlengd kan worden.

Een Medium setting
Als er meerdere leerlingen binnen een school ondersteuning krijgen van Auris, wordt met de school gezocht naar een duurzame organisatievorm, waarbij de leerlingen optimaal profiteren van een specifiek lesaanbod. Dit kan in de vorm van een taalklas of een school met een taalprofiel. Een voordeel van deze organisatievormen is dat er ook andere leerlingen hiervan meeprofiteren.

Intensief onderwijsarrangement
Een intensief arrangement is bedoeld voor leerlingen die op basis van hun onderwijsbehoefte geplaatst zijn op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze onderwijsbehoefte kenmerkt zich over het algemeen door:
• aangepaste leerlijnen van Auris
• doorlopende behoefte van aangepaste instructie
• een veilige omgeving met leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoefte
• speciale ondersteunende materialen.
Een beschikking voor een intensief arrangement wordt afgegeven voor maximaal 4 jaar, waarna het verlengd kan worden.

Cursussen
Auris biedt dit jaar weer een groot aantal cursussen en trainingen aan; op dit moment zijn er al veel aanmeldingen. Ons aanbod kenmerkt zich door de praktische toepasbaarheid. Wij vinden het namelijk belangrijk dat je er de volgende dag mee aan de slag kunt.
Heb je vragen, heb je behoefte aan meer informatie of een aanbod op maat? Neem dan contact op met een van ons cursuscentrum in Utrecht (030-2660875) of kijk even op de website. Wij staan je graag te woord.

Bekijk hier een aantal nuttige documenten: