Begaafdheid/Vooruitwerklab

Het CBO-Vooruitwerklab is een kortdurende (max. 10 bijeenkomsten) bovenschoolse interventie met verdiepend karakter. De focus bij de opdrachten van het VWL ligt niet op de inhoud van de leerstof of bepaalde vakken maar op het denkproces en inzicht in de manier van denken en werken die de leerlingen hebben toegepast. Gegeven opdrachten zetten aan tot zelfreflectie: Hoe heb ik deze taak aangepakt? Wat heb ik ervan geleerd? Hoe ga ik dat gebruiken bij andere lessen op school? Opdrachten zijn uitdagend, ongewoon en complex. De opdrachten worden met de kinderen nabesproken en daarbij wordt vooral gekeken naar de keuzes die ze hebben gemaakt in hun manier van denken. Er wordt ook expliciet gewerkt aan transfer naar de school.

School meldt de leerling aan via een groeidocument.