Cluster 2 biedt ondersteuning aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en/of auditieve beperking.  Siméa is de overkoepelende, landelijke organisatie voor cluster 2. Auris is de instelling voor deze regio. Auris is een expertiseorganisatie. De medewerkers van Auris hebben veel kennis over problemen rond horen, spreken en taal. Die kennis willen ze graag delen. Auris ondersteunt en begeleidt professionals en organiseert het hele jaar door cursussen. Scholen voor regulier onderwijs, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven kunnen bij Auris een consultatie en/of een onderwijsarrangement aanvragen. Klik hier voor informatie.

Consultatieformulier Auris  Voorlichting IB netwerken  Overige informatie Auris