Arrangementen

A. Ondersteuning van de school
Het systeem (school, ouders) rondom het kind wordt door een begeleider Passend Onderwijs begeleid. De begeleiding is erop gericht de vaardigheden en deskundigheid van de leerkracht, intern begeleider, het schoolteam en de ouders te vergroten, zodat zij het na een bepaalde tijd ook zonder begeleiding kunnen.

B. Ondersteuning van de groep
Een arrangement voor een groep en de leerkracht om de dynamiek in de groep te verbeteren. Ook ouders worden bij dit arrangement betrokken.

C. Eigen Ondersteuningsbudget
Er worden tijdelijk extra financiƫle middelen toegekend om het plan van aanpak van de school in de uitvoering te kunnen ondersteunen. Het plan van aanpak is gebaseerd op het ontwikkelingsperspectief van het kind.
Ook wordt dit arrangement toegekend wanneer het kind tijdelijk in een specifieke voorziening onderwijs krijgt, waarvoor geen toelaatbaarheidsverklaring nodig is.

D. Plaatsing Speciaal (Basis) Onderwijs
Wanneer dit arrangement wordt afgegeven zal een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden afgegeven.