Advies tussenmeting leerlingen met dyslexie

0

Bericht van Dyslexie Centraal

In de nieuwsbrief van 27 maart jl. berichtten wij u over de begeleiding van leerlingen met dyslexie in deze periode van afstandsonderwijs. Het Stimulerings-programma Aanpak Dyslexie laat weten dat de berichtgeving velen hebben gestimuleerd tot het weer actief oppakken en invullen van de ondersteuning van deze leerlingen op ondersteuningsniveau (ON)3.
Dit heeft wel meteen geleid tot vragen over de mogelijke invulling van de tussenmeting en het al dan niet toetsen op afstand halverwege het intensieve traject bij ondersteuning op niveau 3. Deze tussenmeting staat voor de meeste leerlingen gepland in april.
Naar aanleiding van deze vragen heeft Dyslexie Centraal een informatieblad samengesteld over de mogelijke wijze van afname van de tussenmeting in april en geeft men adviezen voor de verantwoorde invulling van toetsen op afstand. De berichtgeving hierover is samengesteld in overleg met het Ministerie van OCW en met Cito.
De informatie is te vinden op het digitale platform Dyslexie Centraal (www.dyslexiecentraal.nl) en in een printbaar pdf-document, dat is te downloaden bij deze nieuwsbrief.